Національний банк рекомендує банкам посилити нагляд за схемними операціями з цінними паперами

Финансовый мониторинг, ценные бумаги

Національний банк рекомендує банкам приділяти більше уваги моніторингу фінансових операцій клієнтів з цінними паперами, в тому числі облігаціями внутрішньої державної позики (далі – ОВДП), номінованих в іноземній валюті, характер яких може свідчити про легалізацію «брудних» грошей. Відповідні рекомендації були надані в листі Національного банку, направленому банкам 4 березня 2019.

Йдеться про так званих циклічні операції, особливістю проведення яких є покупка юридичними особами за вищою ціною і продаж за нижчою (тобто зі збитком) ОВДП з однаковим ISIN-кодом протягом короткого проміжку часу, в тому числі одного робочого дня. Зазначена схема може реалізовуватись через фінансових посередників на фондовому ринку і відбуватися в кілька етапів:

  • На першому етапі брокер, діючи від свого імені за рахунок і на замовлення юридичної особи, купує у банку пакет ОВДП, далі він продає, а інший брокер купує вказаний пакет ОВДП за ціною нижче придбання (але в межах ринкових цін), діючи за рахунок і на замовлення фізичної особи;
  • Цей же пакет ОВДП знову за більшою ціною викуповує перший брокер, який діє від свого імені, але за рахунок і на замовлення юридичної особи, в подальшому він знову перепродує пакет ОВДП на користь фізичної особи за нижчою ціною, а фізична особа здійснює його подальший продаж банку за привабливішою ціною;
  • В результаті таких циклічних операцій фізична особа отримує інвестиційний дохід, а юридичні особи – інвестиційний збиток в такому ж розмірі.

Така схема отримання інвестиційного прибутку використовується клієнтами банків, зокрема, Українська публічними діячами, близькими і пов’язаними з ними особами з метою штучного формування доходів і подальшої їх легалізації під час декларування.

Індикаторами ризикованості таких операцій є відсутність економічного сенсу, покупка цінних паперів на занадто короткий термін, циклічність транзакцій, зв’язаність учасників і наявність в них, серед іншого, ознак фіктивності, а також отримання однією стороною регулярних збитків, а інший – регулярних доходів, розмір яких істотно перевищує суму інвестицій.

Для запобігання подібних схем банки всебічно аналізувати фінансові операції з купівлі-продажу ОВДП, зокрема, ретельно вивчати своїх клієнтів, окремо брокерів, що здійснюють такі операції на замовлення юридичних осіб, аналізувати умови договорів купівлі-продажу цінних паперів та брокерські звіти про клієнтських операції, з’ясовувати джерела походження коштів фізичних осіб, їх купують, з використанням ризик-орієнтованих підходів.

У разі виявлення операцій, спрямованих на легалізацію «брудних» грошей, банки повинні застосовувати до своїх клієнтів заходи, передбачені статтею 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» , тобто відмовлятися від проведення таких транзакцій і обслуговування клієнта, а також повідомляти про ці випадки уповноважені державні органи.

У той же час посилення фінансового моніторингу з метою виявлення схем не повинно створювати перешкоди для легальних операцій бізнесу і населення по придбанню ОВДП і довгострокового інвестування з метою отримання прибутку.

Національний банк також повідомив банкам, що в описаних схемах фінансових операцій з купівлі-продажу ОВДП беруть участь професійні учасники фондового ринку, неналежно виконують обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Національний банк не здійснює нагляд за цими фінансовими посередниками, тому інформація про виявлені схеми буде спрямована регулятору цього ринку – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За матеріалами: https://bank.gov.ua/