Реєстрація платіжної системи в Україні

Послуги по створенню, реєстрації, відкриттю платіжної системи в Україні

РЕЄСТРАЦІЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ

Опис

Компанія BMG має 10 річний досвід надання послуг по створенню, реєстрації, відкриттю фінансових установ, платіжних організацій, платіжних систем в Україні. BMG успішно реалізувало більше 1000 проектів, відкрили більше 100 фінансових організацій і отримали понад 300 ліцензій на фінансову діяльність. BMG має практичний досвід по реєстрації платіжних систем в Україні.

Послуги BMG по створенню платіжної системи:

Отримати безкоштовну консультацію з питання реєстрації платіжної системи Ви можете за телефоном: +380442211110 або залишивши заявку на сайті, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом:

  Вже працюють з нами:

  Умови функціонування платіжних систем в Україні

  Переказ в Україні може здійснюватися за допомогою внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем. Платіжні системи (крім внутрішньобанківської платіжної системи) діє відповідно до правил, установлених платіжною організацією відповідної платіжної системи.

  Правила платіжної системи мають установлювати організаційну структуру платіжної системи, умови участі, порядок вступу та виходу із системи, управління ризиками, порядок ініціювання та здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим переказом у системі, порядок вирішення спорів учасників між собою та між учасниками і користувачами, систему захисту інформації, порядок проведення реконсиляції.

  Типи платіжних систем

  За типами платіжні системи розрізняють на:

  Внутрішньодержавна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України.

  Міжнародна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.

  Платіжні системи, створені резидентами

  Банки та/або небанківські фінансові установи-резиденти мають право створювати та бути учасниками внутрішньодержавних та/або міжнародних платіжних систем.

  Національний банк України має право установлювати вимоги до платіжних організацій платіжних систем залежно від виду переказів, які здійснюються в платіжній системі.

  Учасниками платіжної системи в Україні мають право бути банк, що має банківську ліцензію Національного банку України, а також небанківська фінансова установа, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, які уклали договори з платіжною організацією відповідної системи.

  Міжнародні платіжні системи, створені нерезидентами

  Фінансові установи, які мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, а також банки, - мають право укладати договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, про участь у відповідних системах, якщо ці системи внесені до Реєстру.

  Банкам, небанківським фінансовим установам та платіжним організаціям створених ними систем забороняється укладати договори про участь у міжнародних платіжних системах, які передбачають обмеження прав банків, небанківських фінансових установ та їх представників брати участь в інших міжнародних платіжних системах та заснованих за їх участю організаціях.

  Реєстрація платіжних систем в Україні

  Реєстрацію платіжної системи в України, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури здійснює шляхом унесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури Національного банку України.

  Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації Національним банком.

  Національний банк здійснює внесення до Реєстру відомостей щодо:

  • платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після узгодження правил цієї платіжної системи
  • міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, у тому числі міжнародної системи інтернет-розрахунків, що відповідає вимогам цього Положення, після узгодження умов і порядку діяльності цієї платіжної системи в Україні
  • внутрішньобанківської платіжної системи після отримання повідомлення банку про початок діяльності цієї системи
  • учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після отримання повідомлення платіжної організації про укладений із цим учасником договір
  • учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, після реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі
  • оператора послуг платіжної інфраструктури після узгодження умов та порядку його діяльності

  Реєстрація платіжної системи, платіжна організація резидент

  Платіжна організація платіжної системи зобов'язана для узгодження правил цієї системи подати до Національного банку пакет документів.

  Правила платіжної системи мають містити положення про:

  • організаційну структуру платіжної системи
  • умови участі в платіжній системі, а також порядок вступу та виходу із цієї системи
  • систему управління в платіжній системі ризиками, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем (окремо за кожним ризиком, властивим платіжній системі), порядок забезпечення безперервності діяльності платіжної системи і порядок урегулювання неплатоспроможності й інших випадків нездатності виконання учасниками платіжної системи своїх зобов’язань, у тому числі порядок створення та використання страхового фонду (за його наявності)
  • види послуг з переказу коштів, які надаватимуться в платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо
  • порядок ініціювання та здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі
  • порядок застосування дати валютування (у разі її використання)
  • строки проведення переказу коштів
  • порядок відкликання розрахункових документів (у разі надання послуг із застосуванням розрахункових документів)
  • порядок проведення моніторингу з метою ідентифікації помилкових/ неналежних переказів, суб’єктів цих переказів (для карткових платіжних систем)
  • вимогу до учасників платіжної системи повідомляти один одного про помилкові/неналежні перекази, суб’єктів цих переказів
  • порядок виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які поширюватимуться на учасника платіжної системи
  • порядок забезпечення в платіжній системі супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора та отримувача на всіх етапах здійснення переказу коштів
  • систему захисту інформації
  • порядок проведення реконсиляції
  • порядок здійснення платіжною організацією контролю за дотриманням учасниками платіжної системи вимог правил платіжної системи
  • порядок вирішення спорів учасників між собою і між учасниками та користувачами, пов’язаних із функціонуванням платіжної системи
  • порядок зберігання паперових та електронних документів на переказ коштів, а також порядок створення архівів електронних документів відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку

  Національний банк у разі прийняття рішення про узгодження правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, зобов’язаний видати платіжній організації платіжної системи свідоцтво про узгодження правил платіжної системи.

  Національний банк зобов’язаний протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих платіжною організацією платіжної системи для узгодження правил цієї системи, розглянути ці документи.

  Реєстрація міжнародної платіжної системи, платіжна організація нерезидент

  Платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидент або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважена установа-нерезидент зобов’язані для узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи подати до Національного банку пакет документів, що містить:

  1) копії документів (витягів із документів) платіжної організації міжнародної платіжної системи, що визначають:

  • організаційну структуру міжнародної платіжної системи, яка має включати дані щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи, розрахункових банків, процесингових центрів, інших осіб із зазначенням повних найменувань, місцезнаходження та їх функцій, а також найменування органу влади іноземної держави, у якому зареєстровано головний офіс платіжної організації міжнародної платіжної системи
  • порядок вступу та виходу з міжнародної платіжної системи та перелік документів, які подаються для вступу до міжнародної платіжної системи
  • систему управління у відповідній міжнародній платіжній системі ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним і системним
  • види послуг, які надаватимуться міжнародною платіжною системою її учасникам-резидентам, та порядок їх надання
  • перелік платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів у міжнародній платіжній системі [для міжнародних систем переказу коштів – з наведенням зразків документів на переказ та видачу готівки (за наявності)]
  • технологію здійснення переказу коштів учасниками платіжної системи, уключаючи технологію обміну інформацією в міжнародній платіжній системі та опис системи захисту інформації, яка використовуватиметься міжнародною платіжною системою на території України

  2) копії документів (витягів із документів) міжнародної платіжної системи, що регламентують:

  • вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які поширюватимуться на учасників міжнародної платіжної системи, та порядок виконання ними цих вимог
  • порядок забезпечення в міжнародній платіжній системі виконання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо переказів

  3) копію одного з таких документів органу влади іноземної держави:

  • витягу з банківського, торговельного, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію платіжної організації міжнародної платіжної системи
  • дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право платіжній організації міжнародної платіжної системи здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів

  Національний банк зобов’язаний протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих для узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, розглянути ці документи.

  Замовити безкоштовную консультацію:

   НОРМАТИВНІ АКТИ ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

   Нормативно-правова база

   01.  Закон України: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

   02.  Положення: Про Державний реєстр фінансових установ

   03.  Закон України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні

   04.  Положення Про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

   05.  Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

   06.  Положення Про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні

   ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ

   Етапи створення платіжної системи
   (платіжна організація резидент)

   01.  Фінансова компанія

   Відкриття компанії, приведення до нормативів фінансової організації, внесення в реєстр фінансових компаній

   02.  Ліцензія на переказ коштів

   Розробка правил переказу коштів, підготовка пакету документів, отримання ліцензії на переказ грошових коштів

   03.  Узгодження правил

   Розробка правил платіжної системи, узгодження правил, подача документів до Національного банку України

   04.  Реєстрація системи

   Реєстрація платіжної системи в Реєстрі Національного банку України, отримання свідоцтва про реєстрацію

   ЯКІ УМОВИ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОТРІБНО ВИКОНАТИ

   Вимоги до створення Фінансової Компанії

   регистрация финансовой компании

   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ

   Фінансові компанії можуть створюватися в будь-якої організаційно-правовій формі, якщо закони з питань регулювання окремих видів фінансових послуг не містять спеціальних правил та обмежень.

   Статутні документи повинні відповідати вимогам фінансових компаній.

   РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

   Для більшості фінансових компаній встановлено нормативно-мінімальний розмір статутного капіталу, який повинен бути сформований виключно грошовими коштами.

   Для фінансової компанії – не менше 3 млн.грн. Для фінансової компанії, що сполучає декілька видів діяльності – не менше 5 млн. грн.

   Фінансова компанія повинна мати прозору структуру власності, в якій можна визначити кінцевих бенефіціарів, власників. У кінцевих бенефіціарів, власників має бути підтвердження походження коштів.

   ПРИМІЩЕННЯ

   Головна вимога до приміщення фінансових компаній – наявність власного або орендованого приміщення, в нежитловому фонді за місцезнаходженням фінансового установа, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

   Приміщення повинні бути укомплектовані відповідною комп’ютерної техніки, яка дає можливість забезпечити виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, і засобів зв’язку (телефону, Інтернету, електронної пошти).

   ПЕРСОНАЛ

   Виділяють наступні професійні вимоги до фінансових компаній:

   1. Вимоги до керівника та головному бухгалтеру
   2. Професійні вимоги до фахівців (для ринку цінних паперів)
   3. Вимоги до відповідального за фінансовий моніторинг

   Керівнику фінансової компанії, яка надає такі послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. мати вищу освіту ступеня магістра або прирівняна до нього
   2. пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників
   3. мати не менше п’ятирічний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи керівником не менше двох років, зокрема, не менше одного року керівником на ринках фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки та керівника ломбарду – стаж роботи керівником не менше одного року)
   4. мати бездоганну ділову репутацію.

   Головному бухгалтеру фінансової компанії, яка надає такі послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
   2. пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів;
   3. мати стаж роботи керівником в сфері фінансової та / або бухгалтерської діяльності або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше трьох років;
   4. мати бездоганну ділову репутацію.Банкам, учасникам ринку цінних паперів виставляються свої вимоги.

   Фінансові компанія є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з цією метою для посади відповідального за фінансовий моніторинг виставляються наступні вимоги:

   1. мати бездоганну ділову репутацію
   2. мати вищу освіту
   3. досвід роботи не менше року в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
   4. пройти курси підвищення кваліфікації та скласти іспит за типовою програмою підвищення кваліфікації для суб’єктів первинного моніторингу

   НОРМАТИВНІ

   Фінансові компанії, які надають такі фінансові послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. В установчих документах повинен бути зазначений вичерпний перелік видів фінансових послуг, які надаватиме фінансова компанія як винятковий вид його діяльності, в тому числі з урахуванням обмежень щодо суміщення окремих видів фінансових послуг. Установчі документи фінансової установи – повинні відповідати вимогам спеціального нормативно-правового акта, згідно з яким створено таку юридичну особу.
   2. Наявність у фінансової компанії внутрішнього документа, що регламентує порядок надання фінансових послуг та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, повинні відповідати вимогам законодавства.
   3. Наявність системи бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам законодательства.
   4. Наявність облікової та реєструючої систем (програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання), які повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності.
   5. Формування фінансової компанії статутного капіталу грошовими коштами, а також відповідність його розміру вимогам законодательства.
   6. Відповідність керівника та головного бухгалтера Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.
   7. Наявність умов, необхідних для надання споживачам фінансових послуг, а саме: власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням заявника, зазначеним в Єдиному державному реєстрі, а також відповідної комп’ютерної техніки, яка дає можливість забезпечити виконання вимог щодо подання інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, і засобів зв’язку (телефону, Інтернету, електронної пошти).

   ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБОТИ

   Для початку роботи необхідно надати:

   1. Дані про засновників і кінцевих бенефіціарів.
   2. Дані про Приміщення (фізичну адресу, за якою буде знаходитися компанія).
   3. Дані про Керівника, Головному бухгалтера, Відповідальним за фінансовий моніторинг (може бути особі Директора / Головного бухгалтера): копію паспорта та ідентифікаційного, диплом, трудова книжка.
   4. Плановане назва Компанії.

   Консультація Безкоштовно!

   Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом!

    Отзывы БМГ, bmg

    Замовити послугу

    ЗАМОВИВШИ У НАС ПОСЛУГУ ВИ ОТРИМУЄТЕ

    01.  Консультування

    Допомагаємо, консультуємо і знаємо як вирішити поставлені завдання

    02.  Схему роботи

    Погоджуємо і даємо робочі інструменти для реалізації планів

    03.  Термін

    Важливий результат, а не процес. Терміни проговорюються на початку

    04.  Гарантію

    Беремося за виконання роботи, в якій впевнені, за результат відповідаємо

    Залиште Заявку!

    Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!

     ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

     Про Нас

     Ми знаємо, що для Вас важливий результат, а не процес. Більше 10 років роботи на ринку, більше 1000 успішно реалізованих проектів, ми знаємо як отримати потрібний результат в термін

     Досвід

     Досвід більше 10 років, понад 1000 успішних проектів по всій Україні

     Професіоналізм

     У нас працюють практикуючі фахівці з досвідом роботи від 5 років

     Гарантія

     Ми гарантуємо в договорі виконання того чи іншого проекту

     10

     Років досвіду

     100

     Відкритих компаній

     300

     Отриманних ліцензій

     1000

     Успішних проектів

     МИ ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ПРОЕКТАМИ

     Наші Клієнти

     клиенты бмг, dtek
     клиенты бмг, metinvest
     клиенты бмг, pokupon
     клиенты бмг, metal-yapi
     клиенты бмг, e-groshi
     клиенты бмг, e-rassrochka
     клиенты бмг, aeg
     клиенты бмг, райффайзен