Реєстрація ломбарду. Створення ломбарду

Умови створення ломбарду. Ліцензія ломбард. Відкриття відокремленого підрозділу

РЕЄСТРАЦІЯ ЛОМБАРДУ

Опис

Компанія BMG має 10 річний досвід надання послуг по створенню і реєстрації ломбарду в Україні. BMG успішно реалізувало більше 1000 проектів, відкрили більше 100 фінансових організацій і отримали понад 300 ліцензій на фінансову діяльність, ломбардну діяльність.

Послуги BMG по створенню ломбарду:

Отримати безкоштовну консультацію з приводу реєстрації ломбарду Ви можете за телефоном: +380442211110 або залишивши заявку на сайті, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом:

  Вже працюють з нами:

  Ломбард - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду.

  Фінансовий кредит ломбарду - надання ломбардом коштів у позику, забезпечених заставою, на визначений строк та під процент.

  Реєстрація ломбарда

  Ломбард надає фінансові послуги що відносяться до фінансових. Фінансові послуги надає ломбард після внесення його до Реєстру фінансових установ, отримання Свідоцтва та після отримання відповідної ліцензії ломбарду на фінансові послуги.

  Процедура реєстрації ломбарду:

  1. Реєстрація ломбарда як юридичної особи у формі Повного товариства, учасниками якої є як мінімум 2ва суб’єкта госпорадарської діяльності
  2. Приведення до нормативів фінансової установи
  3. Внесення до реєстру Фінансових компаній – реєстрація ломбарду
  4. Отримання ліцензії на ломбард

  З метою реєстрації ломбарду - установа, до моменту подачі документів на Коміссію має відповідати всім умовам ломбардної діяльності.

  Строк реєстрації ломбарду:

  • Реєстрація ломбарду, як господарського товариства – до 10 днів.
  • Строк внесення до Реєстру фінансових установ – до 30 днів.
  • Строк отримання ліцензії на ломбард – до 30 днів.

  Реєстрація ломбарда як фінансової установи проводиться Національною комісією по регулювання фінансових послуг.

  Послуги ломбарду

  Ломбард надає наступні послуги:

  • Фінансові послуги ломбарду
  • Супутні послуги ломбарду

  До фінансових послуг ломбарду належать:

  • Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів
  • Надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

  До супутніх послуг ломбарду, якщо інше не встановлено законом, належать:

  • Оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору
  • Надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією
  • Реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору

  Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів підлягає ліцензуванню згідно із законодавством.

  Умови створення ломбарду

  Умови створення ломбарду з метою надання фінансових послуг:

  • Мати власний капітал у розмірі не менше ніж 500 тисяч гривень, а у разі наявності у ломбарду відокремлених підрозділів – не менше ніж 1 мільйон гривень.
  • Наявності приміщення (на правах власності або користування) площею не менше ніж 5 квадратних метрів, призначеного для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду і спеціального місця зберігання заставленого майна.
  • Створення ломбарду у формі повного товариства, учасниками якого є як мінімум два суб’єкта господарської діяльності – обов’язкова умова
  • Діяльність ломбарду повинна відповідати вимогам законодавства про фінансові послуги.
  • З метою створення ломбарду, ломбард зобов’язаний мати в наявності окреме нежитлове приміщення (на правах власності або користування), призначене для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду і спеціального місця зберігання заставленого майна
  • Ломбард має бути внесений до Державного реєстру фінансових установ.
  • Мати ліцензію ломбарду на надання певних видів фінансових послуг.
  • Мати внутрішні правила або положення, що регламентують надання ломбардом фінансових та супутніх послуг, затверджених у встановленому порядку.
  • Установчі документи ломбарду повинні відповідати умовам створення ломбардів, законодавства та містити вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх послуг, які надає ломбард.
  • У повному найменуванні ломбарду має міститись слово «ломбард». Забороняється використовувати найменування, тотожні існуючим найменуванням ломбардів, як повні, так і скорочені, та торгові марки інших ломбардів, зареєстровані в установленому законодавством порядку, за відсутності на це законних підстав, а також похідні від найменувань, торгових марок, якщо таке використання вводить в оману споживачів фінансових послуг та інших осіб.
  • Умовою створення ломбарду є надання фінансових послуг, забороняється здійснювати будь-якої іншої підприємницької діяльності, крім підприємницької діяльності, передбаченої законодавством для ломбардів.
  • Мати власну облікову та реєстраційну системи, що відповідають вимогам цього Положення. Дані облікової та реєстраційної систем ломбарду на будь-яку дату повинні відповідати даним бухгалтерського обліку.
  • У своїй діяльності дотримуватися умов створення ломбарду, чинного законодавства, зокрема про захист прав споживачів.
  • Ломбард зобов’язаний формувати резервний фонд відповідно до статті 14 Закону України „Про господарські товариства” та формувати через знецінення (зменшення корисності) активів відповідний резерв згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

  Спеціальне місце зберігання заставленого майна - окреме приміщення, окрема територія, інше місце з обмеженим доступом, які мають відповідати вимогам, установленим законодавством, бути розташованими за місцезнаходженням ломбарду чи його відокремленого підрозділу або за іншою адресою та бути обладнаними необхідними засобами, які мають забезпечити збереження предметів застави та утримування предметів застави в належному стані.

  Під час провадження діяльності з надання фінансових кредитів ломбарду забороняється залучати кошти фізичних осіб, за винятком коштів, отриманих на зворотній основі від фізичних осіб - учасників ломбарду.

  Забороняється розташування приміщення ломбарду в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах.

  Надання фінансових послуг може здійснюватися за місцезнаходженням ломбарду та/або його відокремлених підрозділів.

  Ліцензія ломбард

  Ліцензія ломбард - документ, який надає право ломбарду надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту під заставу.

  Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, є фінансовою послугою, якщо така послуга надана на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору.

  На дату подання заяви про отримання ліцензії ломбард повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ, що веде Нацкомфінпослуг (крім іншої юридичної особи, що надає фінансові послуги).

  Для отримання ліцензії ломбард повинен відповідати вимогам надання послуг з кредитування.

  У ломбарда на дату подання документів на отримання ліцензії на кредитування повинні бути відсутні невиконані заходи впливу (незалежно від того, чи настав строк їх виконання).

  Відкриття відокремленого підрозділу ломбарду

  Відокремлені підрозділи ломбарду для надання фінансових послуг повинні відповідати таким умовам:

  • Інформація про відокремлені підрозділи ломбарду повинна бути внесена до Державного реєстру фінансових установ.
  • Наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу ломбарду.
  • Діяльність відокремлених підрозділів повинна відповідати умовам відкриття ломбарду, законодавства про фінансові послуги.
  • Мати облікову та реєстраційну систему, що відповідає умовам відкриття ломбарду.
  • Положення про відокремлені підрозділи повинні містити вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх послуг, які можуть надавати ці підрозділи.
  • У своїй діяльності дотримуватися вимог законодавства, зокрема про захист прав споживачів.

  Договір ломбарду

  Договір ломбарду про надання фінансового кредиту ломбардом повинен відповідати умовам створення ломбардів, законодавству про фінансові послуги.

  Договір ломбарду має містити:

  • Найменування, місцезнаходження та реквізити – для ломбарду, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, дані паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу, та дані про місце проживання – для фізичних осіб
  • Предмет договору
  • Права та обов’язки сторін
  • Суму фінансового кредиту
  • Дату надання фінансового кредиту
  • Строк користування фінансовим кредитом
  • Дату повернення фінансового кредиту
  • Відповідальність сторін
  • Підстави для пролонгації, припинення дії та розірвання договору
  • Підписи сторін

  Крім цього, у договорі ломбарду повинно бути зазначено:

  • Процент за користування фінансовим кредитом ломбарду
  • Посилання на договір застави, що забезпечує зобов’язання за договором фінансового кредиту
  • Посилання на договір страхування предмета застави в разі наявності
  • Відмітка про ознайомлення позичальника з внутрішніми правилами чи положенням про надання фінансових послуг ломбардом

  Договор ломбарду про надання фінансових кредитів ломбарду можуть містити й інші умови, за згодою сторін.

  Договір ломбарду про надання фінансового кредиту та договір застави, що забезпечує зобов'язання за договором фінансового кредиту, можуть бути оформлені як один документ.

  Ломбард визначає процентні ставки за кредитами та плату за супутні послуги, що надаються ломбардом.

  Особа, яка є членом органу управління або службовцем ломбарду, може укладати договори з цим ломбардом щодо надання такій особі фінансового кредиту на умовах, що не відрізняються від звичайних.

  Позичальник має право достроково погасити суму наданого кредиту, при цьому проценти за користування фінансовим кредитом нараховуються відповідно до строку фактичного користування фінансовим кредитом.

  Страхування предмета застави здійснюється за взаємною згодою сторін. Відмова від страхування предмета застави позичальником не може бути підставою для відмови в наданні фінансового кредиту.

  Облікова та реєструюча система ломбарду

  Облікова та реєструюча система ломбарду ведеться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їх операцій.

  Технічне забезпечення ломбарду повинно забезпечувати функціонування облікової та реєструючої систем ломбарду та створюватись на основі комп'ютерних систем, які можуть забезпечити виконання технологічних операцій з ведення обліку в цих системах.

  Склад та структура технічного забезпечення визначаються ломбардом самостійно, виходячи з його можливості постійно дотримуватись вимог до облікової та реєструючої систем, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, захисту від несанкціонованого доступу.

  Ломбард повинен забезпечити захист інформації в обліковій та реєструючій системах з метою унеможливлення будь-яких змін щодо даних, зафіксованих після здійснення операцій засобами програмного забезпечення.

  Щоденно повинна виконуватись процедура резервного копіювання бази даних. Резервні копії повинні зберігатись на окремому носії інформації або на окремому спеціалізованому сітьовому апаратному засобі.

  Доступ до програмного забезпечення даних облікової та реєструючої систем ломбарду повинен бути обмеженим та дозволятися лише визначеному на це персоналу.

  Для захисту від несанкціонованого доступу до баз даних облікової та реєструючої систем ломбард повинен розробити порядок установлення відповідних паролів.

  Замовити безкоштовну консультацію:

   НОРМАТИВНІ АКТИ ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

   Нормативно-правова база

   01.  Закон України: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

   02.  Положення: Про Державний реєстр фінансових установ

   03.  Положення: Про порядок надання фінансових послуг ломбардами

   ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ ЛОМБАРДУ

   Етапи реєстрації ломбарду

   01.  Реєстрація компанії

   Підготовка статутних документів, узгодження посади директора, реєстрація юридичної особи

   02.  Приведення до нормативів

   Формування статутного капіталу, навчання персоналу, аудит, розробка правил і положень

   03.  Внесення до реєстру

   Підготовка пакету документів, подача на Комісію, розгляду документів, внесення до Реєстру

   04.  Ліцензія на кредитування

   Розробка правил і договорів, аудит, підготовка документів для ліцензії ломбарда, подача на комісію, видача ліцензії на кредитування

   ЯКІ УМОВИ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОТРІБНО ВИКОНАТИ

   Вимоги до створення Фінансової Компанії

   регистрация финансовой компании

   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ

   Фінансові компанії можуть створюватися в будь-якої організаційно-правовій формі, якщо закони з питань регулювання окремих видів фінансових послуг не містять спеціальних правил та обмежень.

   Особливі правила створені для: ломбардів – у формі повного товариства; Кредитних спілок – юридична особа, учасники якої не менше 50 фізичних осіб; Страхових компаній – в формі акціонерного товариства або товариства з додатковою відповідальністю; Банків – у формі акціонерного товариства та інші …

   Статутні документи повинні відповідати вимогам фінансових компаній.

   РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

   Для більшості фінансових компаній встановлено нормативно-мінімальний розмір статутного капіталу, який повинен бути сформований виключно грошовими коштами.

   Для ломбардів – не менше 500 тис грн або не менше 1 млн – якщо будуть відкриватися відділення.

   Для фінансової компанії – не менше 3 млн.грн. Для фінансової компанії, що сполучає декілька видів діяльності – не менше 5 млн. грн.

   Для надання окремих видів фінансових послуг можуть бути виставлені окремі вимоги.

   Фінансова компанія повинна мати прозору структуру власності, в якій можна визначити кінцевих бенефіціарів, власників. У кінцевих бенефіціарів, власників має бути підтвердження походження коштів.

   ПРИМІЩЕННЯ

   Головна вимога до приміщення фінансових компаній – наявність власного або орендованого приміщення, в нежитловому фонді за місцезнаходженням фінансового установа, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

   Приміщення повинні бути укомплектовані відповідною комп’ютерної техніки, яка дає можливість забезпечити виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, і засобів зв’язку (телефону, Інтернету, електронної пошти).

   Для окремих видів фінансових послуг можуть бути виставлені свої вимоги до приміщень.

   Для ломбардів передбачено наявність в приміщенні місця для зберігання заставленого майна. Спеціальне місце зберігання закладеного майна – окреме приміщення або окрема територія, місце з обмеженим доступом, яка повинна відповідати вимогам, встановленим законодавством, бути розташоване за місцезнаходженням ломбарду або його відокремленого підрозділу або за іншою адресою і бути обладнаними необхідними засобами, які повинні забезпечити збереження предметів застави і зміст предметів застави в належному состояніі.

   Кредитна компанія повинна мати окреме власне або орендоване нежитлове приміщення з обмеженим доступом і сейфом для зберігання грошей (грошових коштів) і документів, що унеможливлює їх пошкодження.

   Страхові компанії повинні мати у власності або в користуванні приміщення, а саме нежитлове частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується виключно цим заявником при здійсненні страхової діяльності, за місцезнаходженням.

   Кредитні спілки зобов’язані мати окреме приміщення з обмеженим доступом і сейф для зберігання грошей (грошових коштів) і документів, що унеможливлює їх пошкодження.

   ПЕРСОНАЛ

   Виділяють наступні професійні вимоги до фінансових компаній:

   1. Вимоги до керівника та головному бухгалтеру
   2. Професійні вимоги до фахівців (для ринку цінних паперів)
   3. Вимоги до відповідального за фінансовий моніторинг

   Керівнику фінансової компанії, яка надає такі послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. мати вищу освіту ступеня магістра або прирівняна до нього
   2. пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників
   3. мати не менше п’ятирічний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи керівником не менше двох років, зокрема, не менше одного року керівником на ринках фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки та керівника ломбарду – стаж роботи керівником не менше одного року)
   4. мати бездоганну ділову репутацію.

   Головному бухгалтеру фінансової компанії, яка надає такі послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
   2. пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів;
   3. мати стаж роботи керівником в сфері фінансової та / або бухгалтерської діяльності або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше трьох років;
   4. мати бездоганну ділову репутацію.Банкам, учасникам ринку цінних паперів виставляються свої вимоги.

   Фінансові компанія є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з цією метою для посади відповідального за фінансовий моніторинг виставляються наступні вимоги:

   1. мати бездоганну ділову репутацію
   2. мати вищу освіту
   3. досвід роботи не менше року в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
   4. пройти курси підвищення кваліфікації та скласти іспит за типовою програмою підвищення кваліфікації для суб’єктів первинного моніторингу

   Для фінансових компаній, учасників фондового і ринку цінних паперів можуть виставлятися додаткові професійні вимоги. Так для компанії з управління активами, з метою отримання ліцензії на управління активами обов’язково наявність не менше 3-х сертифікованих фахівця з управління активами.

   НОРМАТИВНІ

   Фінансові компанії, які надають такі фінансові послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. В установчих документах повинен бути зазначений вичерпний перелік видів фінансових послуг, які надаватиме фінансова компанія як винятковий вид його діяльності, в тому числі з урахуванням обмежень щодо суміщення окремих видів фінансових послуг. Установчі документи фінансової установи – повинні відповідати вимогам спеціального нормативно-правового акта, згідно з яким створено таку юридичну особу.
   2. Наявність у фінансової компанії внутрішнього документа, що регламентує порядок надання фінансових послуг та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, повинні відповідати вимогам законодавства.
   3. Наявність системи бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам законодательства.
   4. Наявність облікової та реєструючої систем (програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання), які повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності.
   5. Формування фінансової компанії статутного капіталу грошовими коштами, а також відповідність його розміру вимогам законодательства.
   6. Відповідність керівника та головного бухгалтера Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.
   7. Наявність умов, необхідних для надання споживачам фінансових послуг, а саме: власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням заявника, зазначеним в Єдиному державному реєстрі, а також відповідної комп’ютерної техніки, яка дає можливість забезпечити виконання вимог щодо подання інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, і засобів зв’язку (телефону, Інтернету, електронної пошти).

   ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБОТИ

   Для початку роботи необхідно надати:

   1. Дані про засновників і кінцевих бенефіціарів.
   2. Дані про Приміщення (фізичну адресу, за якою буде знаходитися компанія).
   3. Дані про Керівника, Головному бухгалтера, Відповідальним за фінансовий моніторинг (може бути особі Директора / Головного бухгалтера): копію паспорта та ідентифікаційного, диплом, трудова книжка.
   4. Плановане назва Компанії.

   Консультація Безкоштовно!

   Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом!

    Отзывы БМГ, bmg

    Замовити послугу

    ЗАМОВИВШИ У НАС ПОСЛУГУ ВИ ОТРИМУЄТЕ

    01.  Консультування

    Допомагаємо, консультуємо і знаємо як вирішити поставлені завдання

    02.  Схему роботи

    Погоджуємо і даємо робочі інструменти для реалізації планів

    03.  Термін

    Важливий результат, а не процес. Терміни проговорюються на початку

    04.  Гарантію

    Беремося за виконання роботи, в якій впевнені, за результат відповідаємо

    Залиште Заявку!

    Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!

     ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

     Про Нас

     Ми знаємо, що для Вас важливий результат, а не процес. Більше 10 років роботи на ринку, більше 1000 успішно реалізованих проектів, ми знаємо як отримати потрібний результат в термін

     Досвід

     Досвід більше 10 років, понад 1000 успішних проектів по всій Україні

     Професіоналізм

     У нас працюють практикуючі фахівці з досвідом роботи від 5 років

     Гарантія

     Ми гарантуємо в договорі виконання того чи іншого проекту

     10

     Років досвіду

     100

     Відкритих компаній

     300

     Отриманних ліцензій

     1000

     Успішних проектів

     МИ ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ПРОЕКТАМИ

     Наші Клієнти

     клиенты бмг, dtek
     клиенты бмг, metinvest
     клиенты бмг, pokupon
     клиенты бмг, metal-yapi
     клиенты бмг, e-groshi
     клиенты бмг, e-rassrochka
     клиенты бмг, aeg
     клиенты бмг, райффайзен