Діяльність з обміну валют, ліцензія на обмін валют

Реєстрація фінансової компанії, ліцензування діяльності з обміну валют

ДІЯЛЬНІСТЬ З ОБМІНУ ВАЛЮТ

Опис

Компанія BMG має 10 річний досвід надання послуг по створенню, реєстрації та ліцензування діяльності з обміну валют в Україні. BMG успішно реалізувало більше 1000 проектів, відкрили більше 100 фінансових організацій і отримали понад 300 ліцензій на фінансову діяльність, серед яких ліцензія на обмін валют.

Послуги BMG по організації діяльності з обміну валют:

Отримати безкоштовну консультацію з приводу ліцензування діяльності з обміну валют Ви можете за телефоном: +380442211110 або залишивши заявку на сайті, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом:

  Вже працюють з нами:

  Ліцензія на обмін валют

  Ліцензія на обмін валют - ліцензування діяльності з обміну валют Національного банку на здійснення валютних операцій або ліцензія на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону про валюту.

  Небанківська установа, яка є фінансовою установою, - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та яку внесено до державного реєстру фінансових установ, який ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  Джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу фінансової установи, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) фінансової установи - документально підтверджені [на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)] відомості, що дають змогу зробити обґрунтований висновок щодо наявності достатніх фінансових можливостей в учасників фінансових установ та/або будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами фінансової установи для формування власного (статутного, додаткового) капіталу фінансових установ.

  Організація діяльності з обміну валют

  З метою створення, реєстрації, ліцензування діяльності з обміну валют:

  • Реєстрація юридичної особи
  • Приведення до нормативів фінансової компанії
  • Внесення компанії в реєстр фінансових установ
  • Приведення до нормативів фінансової валюто-обмінної компанії
  • Отримання ліцензії на обмін валют

  Умови отримання ліцензії на обмін валют

  Національний банк видає ліцензію на обмін валют за умови дотримання таких вимог:

  1. Строк діяльності фінансової установи.

  З метою торгівлі обміну валют в готівковій формі строк діяільності не розповсюджується, в інших випадках - строк діяльності не менше одного року - для фінансової установи, у сфері надання резидентам таких самих фінансових послуг у валюті України. Строк підтверджується документом, а також іншими документами, що підтверджують початок фактичного надання фінансовою установою відповідних фінансових послуг у валюті України.

  2. Відповідність фінансового стану фінансової установи.
  3. Відповідність фінансової установи, її керівників, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.
  4. Відповідність структури власності фінансової установи вимогам.
  5. Подання до Національного банку повного пакета документів для отримання ліцензії на обмін валют.
  6. Відсутність:
  • Здійснення фінансовою установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів суттєвих порушень вимог до організації захисту приміщень фінансових установ в Україні та/або суттєвих порушень вимог валютного законодавства в кількості, що становить 50 і більше відсотків від кількості структурних підрозділів фінансової установи, та/або двох і більше випадків застосування Національним банком до фінансової установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства у вигляді штрафу, обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії – щодо фінансової установи, яка звертається за отриманням ліцензії в разі розширення/зміни переліку валютних операцій, які планує здійснювати ця фінансовая установа.
  • Здійснення фінансовою установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, законодавства про поштовий зв’язок України в частині виконання поштового переказу (лише для операторів поштового зв’язку), законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або наявності двох і більше фактів застосування до фінансової установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вищезазначеного законодавства України – щодо фінансових установ, які звертаються до Національного банку за отриманням ліцензії у випадках, не пов’язаних із розширенням/зміною переліку валютних операцій.
  Фінансові установи, які мають ліцензію на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, зобов'язані протягом строку її чинності забезпечувати відповідність приміщень (своїх приміщень та/або приміщень їх структурних підрозділів) вимогам законодавства України, уключаючи вимоги нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень фінансових установ в Україні, а також забезпечувати дотримання вимог законодавства України.

  Вимоги до фінансового стану з метою діяльності з обміну валют

  Фінансовий стан фінансової установи повинен відповідати запланованим нею у бізнес-плані обсягам та характеру діяльності. Бізнес-план фінансової установи повинен бути складений з урахуванням вимог Положення НБУ. Розрахунки доходів і витрат у бізнес-плані повинні бути обґрунтованими. Національний банк має право вимагати від фінансової установи подання додаткових документів для обґрунтування розрахунків, передбачених бізнес-планом.

  Національний банк має право визнати фінансовий стан фінансової установи таким, що не відповідає вимогам, якщо дані бізнес-плану фінансової установи та/або фінансової звітності свідчать про те, що немає пропорційних її обсягу та характеру діяльності ресурсів для належного здійснення діяльності з обміну валют.

  Фінансові установи для отримання ліцензії на обмін валют зобов'язані забезпечити наявність мінімального власного капіталу:

  1. Для здійснення валютних операцій, пов'язаних з наданням кредитів (позик) та/або залученням фінансових активів, - у сумі 100 мільйонів гривень.

  2. Для здійснення валютних операцій з переказу коштів, що не передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, - у сумі 10 мільйонів гривень.

  3. Для здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, якщо:

  • Фінансова установа має не більше 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (торгівля валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах), – у сумі п’ять мільйонів гривень.
  • Фінансова установа має більше ніж 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (торгівля валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах), – розмір мінімального власного капіталу визначається з розрахунку п’ять мільйонів гривень плюс п’ять мільйонів гривень на кожні наступні 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються зазначені валютні операції.

  4. Для здійснення інших валютних операцій у сумі 15 мільйонів гривень.

  Вимоги щодо розміру мінімального власного капіталу не додаються в разі здійснення фінансовою установою двох або більше видів валютних операцій.

  Фінансова установа, яка звертається за отриманням ліцензії на обмін валют, зобов'язана мати грошові кошти в розмірі, достатньому для виконання бізнес-плану в перший рік здійснення своєї діяльності, але не менше ніж 1000000 гривень.

  Фінансова установа зобов'язана на підставах та в порядку, розкривати/підтверджувати інформацію про джерела походження коштів для формування власного капіталу, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) фінансової установи.

  Вимоги до ділової репутації з метою діяльності з обміну валют

  Фінансова установа, її керівники, власники істотної участі в ній:

  • Не повинні бути об’єктами застосування санкцій з боку іноземних держав (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавних об’єднань, міжнародних організацій або України (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій).
  • Не повинні бути включеними до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку).
  • Не повинні допускати фактів надання недостовірної інформації Національному банку або іншим державним органам (вимога застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту надання такої інформації).
  • Керівники фінансової установи, фізичні особи – власники істотної участі в фінансовій установі не повинні мати судимості за вчинення злочинів.

  Керівник фінансової установи повинен відповідати таким додатковим вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації:

  1. Мати:

  • Вищу освіту.
  • Стаж роботи на керівних посадах не менше ніж два роки.

  2. Не мати:

  • Заборгованості зі сплати податків та зборів.
  • Простроченого понад 30 календарних днів фінансового зобов’язання, сума якого перевищує 150 тисяч гривень, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою (фізичною особою – підприємцем, самозайнятою особою).
  • Досвіду роботи на посаді керівника в юридичній особі, яку визначено банкрутом або щодо якої було порушено провадження в справі про банкрутство (вимога застосовується протягом трьох років із дня порушення провадження у справі про банкрутство).
  • Досвіду роботи на керівній посаді, в органах управління та/або контролю або посаді відповідального працівника з питань фінансового моніторингу чи виконання обов’язків зазначених осіб у юридичній особі, до якої були застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій).
  • Досвіду роботи на керівній посаді, в органах управління та/або контролю або посаді відповідального працівника з питань фінансового моніторингу чи виконання обов’язків зазначених осіб в юридичній особі, яка була включена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку).

  Видача ліцензії на обмін валют

  Рішення про видачу ліцензії на обмін валют або відмову в її видачі, відкликання (анулювання) ліцензії на валютні операції приймає Правління Національного банку, а рішення про зупинення, поновлення ліцензії на валютну діяльність - Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду.

  Рішення Національного банку про видачу ліцензії на обмін валют або відмову в її видачі, а також зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензії на обмін валют є обов'язковим для виконання.

  Національний банк видає заявнику ліцензію на обмін валют шляхом унесення облікового запису про це до електронного реєстру протягом трьох робочих днів із дня прийняття Правлінням Національного банку рішення про видачу ліцензії на обмін валют.

  Ліцензія на обмін валют набирає чинності з дня внесення до електронного реєстру облікового запису про видачу ліцензії.

  Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії на обмін валют фінансової установі, якщо:

  1. Подані документи містять неповну, недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам Положення НБУ.

  2. Не подано документи, інформацію, пояснення на запит Національного банку, надісланий відповідно до Положення НБУ.

  3. У Національного банку є документально підтверджена інформація про:

  • Здійснення небанківською установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів суттєвих порушень вимог до організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, та/або суттєвих порушень вимог валютного законодавства в кількості, що становить 50 і більше відсотків від кількості структурних підрозділів небанківської установи, та/або двох і більше випадків застосування Національним банком до небанківської установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства у вигляді штрафу, обмеження, зупинення та припинення здійснення окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії на обмін валют – щодо фінансової установи, яка звертається за отриманням ліцензії в разі розширення/зміни переліку валютних операцій, які планує здійснювати ця небанківська установа.
  • Здійснення небанківською установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів фактів порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, законодавства про поштовий зв’язок України в частині виконання поштового переказу (лише для операторів поштового зв’язку), законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або наявності двох і більше фактів застосування до небанківської установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вищезазначеного законодавства України – щодо небанківських установ, які звертаються до Національного банку за отриманням ліцензії на обмін валют у випадках, не пов’язаних із розширенням/зміною переліку валютних операцій.

  4. Фінансовий стан фінансової установи не відповідає установленим вимогам.

  5. Фінансова установа та/або хоча б один з її керівників, та/або хоча б один із власників істотної участі в фінансовій установі не відповідають установленим вимогам.

  6. Структуру власності фінансової установи Національним банком визнано непрозорою.

  7. Фінансова установа, яка має намір отримати ліцензію на обмін валют, допускала суттєві порушення фінансових зобов'язань протягом останнього року, що передував даті надходження пакета документів, щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи (фізичної особи - підприємця, самозайнятої особи).

  8. Фінансова установа не дотрималася інших вимог Положень НБУ.

  Реєстрація пункту обміну валют

  Фінансові установи, які мають ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют - реєстрація пункту обміну валют, у встановленому Національним банком порядку.

  Фінансова установа, яка отримала ліцензію на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, яка планує відкрити структурний підрозділ (реєстрація пункту обміну валют), що потребуватиме збільшення мінімального розміру власного капіталу фінансової установи, подає документи не пізніше ніж за один місяць до відкриття нових структурних підрозділів до Національного банку.

  Структурні підрозділи фінансової установи, пункт обміну валют здійснюють валютні операції згідно з положеннями, які регламентують проведення валютних операцій, та в межах повноважень, наданих фінансовою установою - юридичною особою.

  Замовити безкоштовную консультацію:

   НОРМАТИВНІ АКТИ ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

   Нормативно-правова база

   01.  Закон України: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

   02.  Положення: Про Державний реєстр фінансових установ

   03.  Закон України Про валюту і валютні операції

   04.  Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення валютних операцій

   ПРОЦЕДУРА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБМІНУ ВАЛЮТ

   Етапи створення діяльності з обміну валют

   01.  Реєстрація компанії

   Підготовка статутних документів, узгодження посади директора, реєстрація юридичної особи

   02.  Приведення до нормативів

   Формування статутного капіталу, навчання персоналу, аудит, розробка правил і положень

   03.  Внесення до реєстру

   Підготовка пакету документів, подача на Комісію, розгляду документів, внесення до Реєстру

   04.  Отримання ліцензії

   Розробка правил і договорів, аудит, підготовка документів для ліцензії, подача на комісію, видача ліцензії на обмін валют

   ЯКІ УМОВИ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОТРІБНО ВИКОНАТИ

   Вимоги до створення Фінансової Компанії

   регистрация финансовой компании

   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ

   Фінансові компанії можуть створюватися в будь-якої організаційно-правовій формі, якщо закони з питань регулювання окремих видів фінансових послуг не містять спеціальних правил та обмежень.

   Статутні документи повинні відповідати вимогам фінансових компаній.

   РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

   Для більшості фінансових компаній встановлено нормативно-мінімальний розмір статутного капіталу, який повинен бути сформований виключно грошовими коштами.

   Для фінансової компанії – не менше 3 млн.грн. Для фінансової компанії, що сполучає декілька видів діяльності – не менше 5 млн. грн.

   Фінансова компанія повинна мати прозору структуру власності, в якій можна визначити кінцевих бенефіціарів, власників. У кінцевих бенефіціарів, власників має бути підтвердження походження коштів.

   ПРИМІЩЕННЯ

   Головна вимога до приміщення фінансових компаній – наявність власного або орендованого приміщення, в нежитловому фонді за місцезнаходженням фінансового установа, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

   Приміщення повинні бути укомплектовані відповідною комп’ютерної техніки, яка дає можливість забезпечити виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, і засобів зв’язку (телефону, Інтернету, електронної пошти).

   ПЕРСОНАЛ

   Виділяють наступні професійні вимоги до фінансових компаній:

   1. Вимоги до керівника та головному бухгалтеру
   2. Професійні вимоги до фахівців (для ринку цінних паперів)
   3. Вимоги до відповідального за фінансовий моніторинг

   Керівнику фінансової компанії, яка надає такі послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. мати вищу освіту ступеня магістра або прирівняна до нього
   2. пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників
   3. мати не менше п’ятирічний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи керівником не менше двох років, зокрема, не менше одного року керівником на ринках фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки та керівника ломбарду – стаж роботи керівником не менше одного року)
   4. мати бездоганну ділову репутацію.

   Головному бухгалтеру фінансової компанії, яка надає такі послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
   2. пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів;
   3. мати стаж роботи керівником в сфері фінансової та / або бухгалтерської діяльності або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше трьох років;
   4. мати бездоганну ділову репутацію.Банкам, учасникам ринку цінних паперів виставляються свої вимоги.

   Фінансові компанія є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з цією метою для посади відповідального за фінансовий моніторинг виставляються наступні вимоги:

   1. мати бездоганну ділову репутацію
   2. мати вищу освіту
   3. досвід роботи не менше року в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
   4. пройти курси підвищення кваліфікації та скласти іспит за типовою програмою підвищення кваліфікації для суб’єктів первинного моніторингу

   НОРМАТИВНІ

   Фінансові компанії, які надають такі фінансові послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. В установчих документах повинен бути зазначений вичерпний перелік видів фінансових послуг, які надаватиме фінансова компанія як винятковий вид його діяльності, в тому числі з урахуванням обмежень щодо суміщення окремих видів фінансових послуг. Установчі документи фінансової установи – повинні відповідати вимогам спеціального нормативно-правового акта, згідно з яким створено таку юридичну особу.
   2. Наявність у фінансової компанії внутрішнього документа, що регламентує порядок надання фінансових послуг та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, повинні відповідати вимогам законодавства.
   3. Наявність системи бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам законодательства.
   4. Наявність облікової та реєструючої систем (програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання), які повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності.
   5. Формування фінансової компанії статутного капіталу грошовими коштами, а також відповідність його розміру вимогам законодательства.
   6. Відповідність керівника та головного бухгалтера Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.
   7. Наявність умов, необхідних для надання споживачам фінансових послуг, а саме: власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням заявника, зазначеним в Єдиному державному реєстрі, а також відповідної комп’ютерної техніки, яка дає можливість забезпечити виконання вимог щодо подання інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, і засобів зв’язку (телефону, Інтернету, електронної пошти).

   ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБОТИ

   Для початку роботи необхідно надати:

   1. Дані про засновників і кінцевих бенефіціарів.
   2. Дані про Приміщення (фізичну адресу, за якою буде знаходитися компанія).
   3. Дані про Керівника, Головному бухгалтера, Відповідальним за фінансовий моніторинг (може бути особі Директора / Головного бухгалтера): копію паспорта та ідентифікаційного, диплом, трудова книжка.
   4. Плановане назва Компанії.

   Консультація Безкоштовно!

   Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом!

    Отзывы БМГ, bmg

    Замовити послугу

    ЗАМОВИВШИ У НАС ПОСЛУГУ ВИ ОТРИМУЄТЕ

    01.  Консультування

    Допомагаємо, консультуємо і знаємо як вирішити поставлені завдання

    02.  Схему роботи

    Погоджуємо і даємо робочі інструменти для реалізації планів

    03.  Термін

    Важливий результат, а не процес. Терміни проговорюються на початку

    04.  Гарантію

    Беремося за виконання роботи, в якій впевнені, за результат відповідаємо

    Залиште Заявку!

    Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!

     ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

     Про Нас

     Ми знаємо, що для Вас важливий результат, а не процес. Більше 10 років роботи на ринку, більше 1000 успішно реалізованих проектів, ми знаємо як отримати потрібний результат в термін

     Досвід

     Досвід більше 10 років, понад 1000 успішних проектів по всій Україні

     Професіоналізм

     У нас працюють практикуючі фахівці з досвідом роботи від 5 років

     Гарантія

     Ми гарантуємо в договорі виконання того чи іншого проекту

     10

     Років досвіду

     100

     Відкритих компаній

     300

     Отриманних ліцензій

     1000

     Успішних проектів

     МИ ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ПРОЕКТАМИ

     Наші Клієнти

     клиенты бмг, dtek
     клиенты бмг, metinvest
     клиенты бмг, pokupon
     клиенты бмг, metal-yapi
     клиенты бмг, e-groshi
     клиенты бмг, e-rassrochka
     клиенты бмг, aeg
     клиенты бмг, райффайзен