Управління портфелем фінансових інструментів

Управління портфелем фінансових інструментів, компанія з управління портфелем фінансових інструментів, ліцензія на управління портфелем фінансових інструментів

УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Опис

Компанія BMG має 10 річний досвід надання послуг по створенню, реєстрації, послуг з ліцензування управління портфелем фінансових інструментів, діяльності з торгівлі цінними паперами в Україні. BMG успішно реалізувало більше 1000 проектів, відкрили більше 100 фінансових організацій і отримали понад 300 ліцензій на фінансову діяльність, в т.ч. ліцензія на управління портфелем фінансових інструментів.

Послуги BMG по реєстрації компанії з управління портфелем фінансових інструментів:

Отримати безкоштовну консультацію з приводу реєстрації управління портфелем фінансових інструментів Ви можете за телефоном: +380442211110 або залишивши заявку на сайті, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом:

  Вже працюють з нами:

  Управління портфелем фінансових інструментів

  Діяльність з управління портфелем фінансових інструментів - це діяльність інвестиційної фірми з управління портфелями фінансових інструментів, які складаються з одного або більше фінансових інструментів, в інтересах клієнтів.

  Інвестиційна фірма має право укладати договори про управління портфелем фінансових інструментів з фізичними та юридичними особами. Договір про управління портфелем фінансових інструментів не може укладатися інвестиційною фірмою з компанією з управління активами.

  Мінімальна сума договору про управління портфелем фінансових інструментів з одним клієнтом - фізичною особою встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  Реєстрація компанії з управління портфелем фінансових інструментів

  З метою створення, реєстрації компанії з управління портфелем фінансових інструментів, торговця цінними паперами необхідно пройти основні етапи:

  1. Реєстрація юридичної особи
  2. Приведення до нормативів фінансової компанії
  3. Отримання рекомендацій від діючих торговців цінними паперами
  4. Членство в СРО – саморегулюючій організації на ринку цінних паперів
  5. Отримання ліцензії на управління портфелем фінансових інструментів
  6. Внесення в реєстр фінансових компаній
  7. Постановка на облік в службі фінансового моніторингу

  Ліцензія на управління портфелем фінансових інструментів

  Управління портфелем фінансових інструментів на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії на управління портфелем фінансових інструментів, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  Отримання ліцензії на управління портфелем фінансових інструментів процедура складна і вимагає виконання ряду ліцензійних умов.

  Умови отримання ліцензії на управління портфелем фінансових інструментів:

  • Членство в СРО
  • Статутний капітал
  • Приміщення
  • Сертифікація працівників
  • Керівник
  • Головний бухгалтер
  • Фінансовий стан учасника
  • Ділова репутація

  СРО

  Одна з умов отримання ліцензії на управління портфелем фінансових інструментів - членство щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності та включення компанії з управління портфелем фінансових інструментів до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

  Статутний капітал компанії з управління портфелем фінансових інструментів

  Торговець цінними паперами може отримати ліцензію на управління портфелем фінансових інструментів за умов наяності сплаченого статутного капіталу:

  • Розмір початкового капіталу інвестиційної компанії, здійснює професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, а саме – управління портфелем фінансових інструментів, за умови, що така інвестиційна фірма не має права отримувати на свій рахунок і розпоряджатися коштами і фінансовими інструментами клієнтів, повинен відповідати вимогам його розміру та порядку його розрахунку, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і не може бути менше 1,5 мільйона гривень.
  • Розмір початкового капіталу інвестиційної компанії, здійснює професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, а саме – управління портфелем фінансових інструментів, за умови, що така інвестиційна фірма має право отримувати на свій рахунок і розпоряджатися коштами і фінансовими інструментами клієнтів, повинен відповідати вимогам його розміру та порядку його розрахунку , встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і не може бути менше 4 мільйони гривень.

  Також отримання ліцензії на управління портфелем фінансових інструментів вимагає дотримуватись таких вимог:

  • Частка статутного капіталу компанії з управління портфелем фінансових інструментів що належить іншому торговцю цінними паперами, не може перевищувати 10 відсотків
  • Частка компанії з управління портфелем фінансових інструментів разом з пов’язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів не може становити більше 5 відсотків
  • Частка компанії з управління портфелем фінансових інструментів у статутному капіталі депозитарної установи не може становити більше 5 відсотків

  Приміщення компанії з управління портфелем фінансових інструментів

  Загальна площа приміщення компанії з управління портфелем фінансових інструментів, його відокремленого підрозділу повинна становити не менше ніж 20 кв. м.

  У разі організації компанії з управління портфелем фінансових інструментів в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, площа приміщення по кожному такому підрозділу повинна становити не менше 10 кв. м.

  Сертифіковані працівники компанії з управління портфелем фінансових інструментів

  Умовою отримання ліцензії на управління портфелем фінансових інструментів необхідно мати сертифікованих фахівців вже на момент процедури ліцензування діяльності з управління портфелем фінансових інструментів.

  У компанії з управління портфелем фінансових інструментів при отриманні ліцензії на компанію з управління портфелем фінансових інструментів кваліфікаційні вимоги такі:

  • Не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) – для відокремленого підрозділу, який провадить будь-який з цих видів діяльності.

  Керівник компанії з управління портфелем фінансових інструментів

  Керівник компанії з управління портфелем фінансових інструментів (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні діяльності з управління портфелем фінансових інструментів не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

  Керівник компанії з управління портфелем фінансових інструментів (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи як керівної посадової особи на фондовому ринку не менше одного року.

  Головний бухгалтер компанії з управління портфелем фінансових інструментів

  Головний бухгалтер компанії з управління портфелем фінансових інструментів повинен відповідати таким професійним вимогам:

  • Мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр)
  • Мати документ про підвищення кваліфікації шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку. У разі відсутності такого документа у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера пройти підвищення кваліфікації. Проходити дане підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки
  • Не мати непогашеної або незнятої судимості за злочини проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю
  • Мати стаж трудової діяльності на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох років в фінансовій установі або не менше п’яти років в будь-якій іншій установі

  Фінансовий стан власника

  Компанія з управління портфелем фінансових інструментів та його власники з істотною участю повинні відповідати таким вимогам.

  Фінансовий (майновий) стан фізичної особи прямого власника з істотною участю у торговця цінними паперами має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у розмірі більшому, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу заявника.

  Отримати безкоштовну консультацію:

   НОРМАТИВНІ АКТИ ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

   Нормативно-правова база

   01.  Закон України Про цінні папери та фондовий ринок

   02.  Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами

   03.  Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

   04.  Про ринки капіталу та організовані товарні ринки

   ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

   Етапи створення компанії з управління портфелем фінансових інструментів

   01.  Реєстрація компанії

   Підготовка статутних документів, узгодження посади директора, реєстрація юридичної особи

   02.  Приведення до нормативів

   Формування статутного капіталу, навчання персоналу, аудит, розробка правил і положень

   03.  Участь в СРО

   Підготовка пакету документів для участі в СРО, отримання рекомендації від інших учасників, участь в СРО

   04.  Отримання ліцензії

   Розробка правил, аудит, підготовка документів для ліцензії, видача ліцензії на управління портфелем фінансових інструментів

   ЯКІ УМОВИ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОТРІБНО ВИКОНАТИ

   Вимоги до створення Торговця цінними паперами

   регистрация финансовой компании

   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ВИМОГИ ТЦБ

   Професійні учасники фондового ринку – юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України, а також Центральний депозитарій цінних паперів.

   РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТЦБ

   Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами включає такі види діяльності:

   1. субброкерська діяльність;
   2. брокерська діяльність;
   3. дилерська діяльність;
   4. діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
   5. інвестиційне консультування;
   6. андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії;
   7. діяльність з розміщення без надання гарантії.

   Початковий капітал інвестиційної фірми, що провадить професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, повинен відповідати вимогам щодо його розрахунку, при цьому розмір такого початкового капіталу не може бути меншим ніж 22 мільйони гривень.

   Розмір початкового капіталу інвестиційної фірми, що провадить професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, передбачену пунктами 1,2,4 за умови, що така інвестиційна фірма має право отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів, повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і не може бути меншим ніж 4 мільйони гривень.

   Розмір початкового капіталу інвестиційної фірми, що провадить професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, передбачену пунктами 1,2,4,5 та 7, за умови, що така інвестиційна фірма не має права отримувати на власний рахунок і розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів, повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і не може бути меншим ніж 1,5 мільйона гривень.

   ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ ТЦБ

   Загальна площа приміщення торговця цінними паперами (крім банку), його відокремленого підрозділу повинна становити не менше ніж 20 кв. м, крім випадку провадження тільки дилерської діяльності, коли приміщення може бути площею не менше ніж 10 кв. м.

   У разі організації торговцем цінних паперів діяльності в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід’ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, площа приміщення по кожному такому підрозділу повинна становити не менше 10 кв. м.

   УЧАСТЬ В СРО ТЦБ

   Одна з умов отримання ліцензії на торгівлю цінними паперами є – членство щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності та включення торговця цінними паперами (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

   ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ ТЦБ

   Для дилерської діяльності наявність – не менше двох сертифікованих фахівців.

   Для брокерської діяльності наявність – не менше трьох сертифікованих фахівців.

   Для провадження одночасно декількох видів професійної діяльності – не менше чотирьох сертифікованих фахівців.

   ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА ТЦБ

   Керівник торговця цінними паперами (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи як керівної посадової особи на фондовому ринку не менше одного року.

   ВИМОГИ ДО ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ТЦБ

   Головний бухгалтер торговця цінними паперами повинен відповідати таким професійним вимогам:

   – Мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр)

   – Мати документ про підвищення кваліфікації шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку. У разі відсутності такого документа у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера пройти підвищення кваліфікації. Проходити дане підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки

   – Не мати непогашеної або незнятої судимості за злочини проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю

   – Мати стаж трудової діяльності на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох років в фінансовій установі або не менше п’яти років в будь-якій іншій установі

   ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБОТИ

   Для початку роботи необхідно надати:

   1. Дані про засновників і кінцевих бенефіціарів.
   2. Дані про Приміщення (фізичну адресу, за якою буде знаходитися компанія).
   3. Дані про Керівника, Головному бухгалтера, Відповідальним за фінансовий моніторинг (може бути особі Директора / Головного бухгалтера): копію паспорта та ідентифікаційного, диплом, трудова книжка.
   4. Дані про персонал ТЦБ.
   5. Планована назва Компанії.

   Консультація Безкоштовно!

   Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом!

    Отзывы БМГ, bmg

    Замовити послугу

    ЗАМОВИВШИ У НАС ПОСЛУГУ ВИ ОТРИМУЄТЕ

    01.  Консультування

    Допомагаємо, консультуємо і знаємо як вирішити поставлені завдання

    02.  Схему роботи

    Погоджуємо і даємо робочі інструменти для реалізації планів

    03.  Термін

    Важливий результат, а не процес. Терміни проговорюються на початку

    04.  Гарантію

    Беремося за виконання роботи, в якій впевнені, за результат відповідаємо

    Залиште Заявку!

    Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!

     ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

     Про Нас

     Ми знаємо, що для Вас важливий результат, а не процес. Більше 10 років роботи на ринку, більше 1000 успішно реалізованих проектів, ми знаємо як отримати потрібний результат в термін

     Досвід

     Досвід більше 10 років, понад 1000 успішних проектів по всій Україні

     Професіоналізм

     У нас працюють практикуючі фахівці з досвідом роботи від 5 років

     Гарантія

     Ми гарантуємо в договорі виконання того чи іншого проекту

     10

     Років досвіду

     100

     Відкритих компаній

     300

     Отриманних ліцензій

     1000

     Успішних проектів

     МИ ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ПРОЕКТАМИ

     Наші Клієнти

     клиенты бмг, dtek
     клиенты бмг, metinvest
     клиенты бмг, pokupon
     клиенты бмг, metal-yapi
     клиенты бмг, e-groshi
     клиенты бмг, e-rassrochka
     клиенты бмг, aeg
     клиенты бмг, райффайзен