Організація діяльності з переказу коштів

Реєстрація компанії на переказ коштів, ліцензія на переказ коштів без відкриття рахунку

ДІЯЛЬНІСТЬ З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ

Опис

Компанія BMG має 10 річний досвід надання послуг по створенню і реєстрації платіжної компанії, а також отримання ліцензії на переказ грошових коштів. BMG успішно реалізувало більше 1000 проектів, відкрили більше 100 фінансових організацій і отримали понад 300 ліцензій на фінансову діяльність.

Послуги BMG по створенню платіжної компанії:

Отримати безкоштовну консультацію Ви можете за телефоном: +380442211110 або залишивши заявку на сайті, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом:

  Вже працюють з нами:

  Переказ коштів

  Переказ коштів - рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі.

  Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.

  Платіжна організація - юридична особа, що визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи.

  Ліцензія на переказ коштів (ліцензія на переказ коштів без відкриття рахунку) - документ Національного банку, який засвідчує право небанківської установи надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

  Небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ (Реєстр фінансових установ) у порядку, установленому законодавством України.

  Організація діяльності з переказу коштів

  З метою створення, реєстрації платіжної організації необхідно:

  • Реєстрація юридичної особи
  • Приведення до нормативів фінансової компанії
  • Внесення компанії в реєстр фінансових установ
  • Укладання договору з платіжною системою
  • Приведення до нормативів фінансової платіжної компанії
  • Отримання ліцензії на переказ коштів

  Умови отримання ліцензії на переказ коштів

  Національний банк видає ліцензію на переказ коштів небанківській установі за умови дотримання таких вимог:

  1. Відповідність фінансового стану небанківської фінансової установи

  Розмір власного капіталу небанківської фінансової платіжної компанії має відповідати вимогам, створенню реєстрації фінансових компанії.

  Небанківська платіжна компанія зобов’язана розкривати/підтверджувати на всіх ланцюгах володіння корпоративними правами небанківської установи інформацію про джерела походження коштів, з яких складається власний (статутний та/або додатковий) капітал небанківської установи.

  Фінансовий стан небанківської фінансової платіжної компанії має відповідати запланованим нею у бізнес-плані обсягам та характеру діяльності. Розрахунки доходів та витрат у бізнес-плані мають бути обґрунтованими. Національний банк має право вимагати від небанківської установи подання додаткових документів для обґрунтування розрахунків, передбачених бізнес-планом.

  Національний банк має право визнати фінансовий стан небанківської установи таким, що не відповідає вимогам, якщо з бізнес-плану та/або фінансової звітності вбачається відсутність пропорційних запланованим обсягу та характеру діяльності небанківської установи ресурсів для належного здійснення діяльності з переказу коштів.

  Небанківська платіжна компанія, яка звертається за отриманням ліцензії, зобов'язана мати достатньо грошових коштів для виконання бізнес-плану в перший рік своєї діяльності, але в розмірі, не меншому, ніж 500 тисяч гривень.

  Небанківська платіжна компанія повинна відповідати таким вимогам:

  • відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів
  • відсутність фінансових інвестицій у капітал ключових учасників у її структурі власності, сумарний розмір яких перевищує 25% власного капіталу небанківської установи
  • відсутність суттєвих порушень фінансових зобов’язань протягом останнього року її діяльності щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи
  2. Відповідність структури власності небанківської установи

  З метою отримання ліцензії на переказ коштів фінансовій установі необхідно подати документи, що розкривають структуру власності:

  • повідомлення про подання відомостей про структуру власності небанківської платіжної компаної
  • відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської платіжної компанії
  • відомості про власників істотної участі в небанківській платіжнії компанії
  • схематичне зображення структури власності небанківської платіжної компанії
  3. Відсутність порушень

  Відсутність протягом року, що передує даті надходження документів, фактів порушення небанківською платіжною компанією вимог нормативно-правових актів Національного банку, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг (тільки для небанківських фінансових установ), у сфері надання послуг поштового зв’язку в частині поштового переказу (тільки для операторів поштового зв’язку), у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, валютного законодавства та/або застосованих до неї заходів впливу за порушення зазначеного законодавства України.

  4. Відповідність внутрішніх правил про переказ коштів небанківської платіжної компанії законодавству України з питань переказу коштів.

  Правила на переказ коштів мають містити положення про:

  • умови та порядок надання послуг з переказу коштів (уключаючи опис платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів)
  • технологію оброблення та виконання документів
  • порядок здійснення бухгалтерського обліку
  • строки та порядок зберігання інформації про здійснення переказу коштів
  • порядок внутрішнього контролю за наданням послуг з переказу коштів
  • порядок повернення коштів ініціатору переказу в разі неможливості їх зарахування на рахунок або виплати їх у готівковій формі одержувачу
  5. Відповідність небанківської платіжної компанії, її керівників, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації.

  Небанківська установа має відповідати таким вимогам щодо бездоганності ділової репутації:

  • проти небанківської платіжної компанії, її керівників, власників істотної участі не були застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій)
  • небанківська платіжна компанія, її керівники, власники істотної участі в ній не включені до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку)
  • небанківська платіжна компанія, її керівники або власники істотної участі в ній не подавали недостовірної інформації Національному банку або іншим державним органам (вимога застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту надання такої інформації)
  • у керівників небанківської платіжної компанії, фізичних осіб – власників істотної участі в небанківській установі немає судимості за вчинення умисних злочинів, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку.

  Видача ліцензії на переказ коштів

  Рішення про видачу ліцензії на переказ коштів або відмову у її видачі, а також зупинення, поновлення, відкликання ліцензії приймається Правлінням Національного банку. Рішення про переоформлення ліцензії на переказ коштів, видачу дубліката ліцензії приймає заступник Голови Національного банку або уповноважена ним особа.

  Ліцензія на переказ коштів набирає чинності з дати її підписання заступником Голови Національного банку або уповноваженою ним особою. Строк дії ліцензії на переказ коштів є необмеженим.

  Небанківська платіжна компанія має право розпочати надання послуг з переказу коштів із дати підписання ліцензії на переказ коштів заступником Голови Національного банку або уповноваженою ним особою та за умови участі небанківської установи в платіжній системі, відомості про яку внесені Національним банком до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

  Замовити безкоштовную консультацію:

   НОРМАТИВНІ АКТИ ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

   Нормативно-правова база

   01.  Закон України: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

   02.  Положення: Про Державний реєстр фінансових установ

   03.  Закон України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні

   04.  Положення Про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

   05.  Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

   06.  Положення Про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні

   ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНОЇ КОМПАНІЇ

   Етапи створення платіжної компанії

   01.  Реєстрація компанії

   Підготовка статутних документів, узгодження посади директора, реєстрація юридичної особи

   02.  Приведення до нормативів

   Формування статутного капіталу, навчання персоналу, аудит, розробка правил і положень

   03.  Внесення до реєстру

   Підготовка пакету документів, подача на Комісію, розгляду документів, внесення до Реєстру

   04.  Отримання ліцензії

   Розробка правил і договорів, аудит, підготовка документів для ліцензії, подача на комісію, видача ліцензії

   ЯКІ УМОВИ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОТРІБНО ВИКОНАТИ

   Вимоги до створення Фінансової Компанії

   регистрация финансовой компании

   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ

   Фінансові компанії можуть створюватися в будь-якої організаційно-правовій формі, якщо закони з питань регулювання окремих видів фінансових послуг не містять спеціальних правил та обмежень.

   Статутні документи повинні відповідати вимогам фінансових компаній.

   РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

   Для більшості фінансових компаній встановлено нормативно-мінімальний розмір статутного капіталу, який повинен бути сформований виключно грошовими коштами.

   Для фінансової компанії – не менше 3 млн.грн. Для фінансової компанії, що сполучає декілька видів діяльності – не менше 5 млн. грн.

   Фінансова компанія повинна мати прозору структуру власності, в якій можна визначити кінцевих бенефіціарів, власників. У кінцевих бенефіціарів, власників має бути підтвердження походження коштів.

   ПРИМІЩЕННЯ

   Головна вимога до приміщення фінансових компаній – наявність власного або орендованого приміщення, в нежитловому фонді за місцезнаходженням фінансового установа, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

   Приміщення повинні бути укомплектовані відповідною комп’ютерної техніки, яка дає можливість забезпечити виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, і засобів зв’язку (телефону, Інтернету, електронної пошти).

   ПЕРСОНАЛ

   Виділяють наступні професійні вимоги до фінансових компаній:

   1. Вимоги до керівника та головному бухгалтеру
   2. Професійні вимоги до фахівців (для ринку цінних паперів)
   3. Вимоги до відповідального за фінансовий моніторинг

   Керівнику фінансової компанії, яка надає такі послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. мати вищу освіту ступеня магістра або прирівняна до нього
   2. пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників
   3. мати не менше п’ятирічний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи керівником не менше двох років, зокрема, не менше одного року керівником на ринках фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки та керівника ломбарду – стаж роботи керівником не менше одного року)
   4. мати бездоганну ділову репутацію.

   Головному бухгалтеру фінансової компанії, яка надає такі послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
   2. пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів;
   3. мати стаж роботи керівником в сфері фінансової та / або бухгалтерської діяльності або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше трьох років;
   4. мати бездоганну ділову репутацію.Банкам, учасникам ринку цінних паперів виставляються свої вимоги.

   Фінансові компанія є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з цією метою для посади відповідального за фінансовий моніторинг виставляються наступні вимоги:

   1. мати бездоганну ділову репутацію
   2. мати вищу освіту
   3. досвід роботи не менше року в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
   4. пройти курси підвищення кваліфікації та скласти іспит за типовою програмою підвищення кваліфікації для суб’єктів первинного моніторингу

   НОРМАТИВНІ

   Фінансові компанії, які надають такі фінансові послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. В установчих документах повинен бути зазначений вичерпний перелік видів фінансових послуг, які надаватиме фінансова компанія як винятковий вид його діяльності, в тому числі з урахуванням обмежень щодо суміщення окремих видів фінансових послуг. Установчі документи фінансової установи – повинні відповідати вимогам спеціального нормативно-правового акта, згідно з яким створено таку юридичну особу.
   2. Наявність у фінансової компанії внутрішнього документа, що регламентує порядок надання фінансових послуг та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, повинні відповідати вимогам законодавства.
   3. Наявність системи бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам законодательства.
   4. Наявність облікової та реєструючої систем (програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання), які повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності.
   5. Формування фінансової компанії статутного капіталу грошовими коштами, а також відповідність його розміру вимогам законодательства.
   6. Відповідність керівника та головного бухгалтера Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.
   7. Наявність умов, необхідних для надання споживачам фінансових послуг, а саме: власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням заявника, зазначеним в Єдиному державному реєстрі, а також відповідної комп’ютерної техніки, яка дає можливість забезпечити виконання вимог щодо подання інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, і засобів зв’язку (телефону, Інтернету, електронної пошти).

   ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБОТИ

   Для початку роботи необхідно надати:

   1. Дані про засновників і кінцевих бенефіціарів.
   2. Дані про Приміщення (фізичну адресу, за якою буде знаходитися компанія).
   3. Дані про Керівника, Головному бухгалтера, Відповідальним за фінансовий моніторинг (може бути особі Директора / Головного бухгалтера): копію паспорта та ідентифікаційного, диплом, трудова книжка.
   4. Плановане назва Компанії.

   Консультація Безкоштовно!

   Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом!

    Отзывы БМГ, bmg

    Замовити послугу

    ЗАМОВИВШИ У НАС ПОСЛУГУ ВИ ОТРИМУЄТЕ

    01.  Консультування

    Допомагаємо, консультуємо і знаємо як вирішити поставлені завдання

    02.  Схему роботи

    Погоджуємо і даємо робочі інструменти для реалізації планів

    03.  Термін

    Важливий результат, а не процес. Терміни проговорюються на початку

    04.  Гарантію

    Беремося за виконання роботи, в якій впевнені, за результат відповідаємо

    Залиште Заявку!

    Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!

     ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

     Про Нас

     Ми знаємо, що для Вас важливий результат, а не процес. Більше 10 років роботи на ринку, більше 1000 успішно реалізованих проектів, ми знаємо як отримати потрібний результат в термін

     Досвід

     Досвід більше 10 років, понад 1000 успішних проектів по всій Україні

     Професіоналізм

     У нас працюють практикуючі фахівці з досвідом роботи від 5 років

     Гарантія

     Ми гарантуємо в договорі виконання того чи іншого проекту

     10

     Років досвіду

     100

     Відкритих компаній

     300

     Отриманних ліцензій

     1000

     Успішних проектів

     МИ ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ПРОЕКТАМИ

     Наші Клієнти

     клиенты бмг, dtek
     клиенты бмг, metinvest
     клиенты бмг, pokupon
     клиенты бмг, metal-yapi
     клиенты бмг, e-groshi
     клиенты бмг, e-rassrochka
     клиенты бмг, aeg
     клиенты бмг, райффайзен