Національний банк оновив порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

collection services

Національний банк України затвердив зміни до порядку видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації. Вони уточнюють окремі норми Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (зі змінами) (далі – Положення № 926), з урахуванням ринкової ситуації. Також з урахуванням практики застосування діючих норм змінами вдосконалено процедури ліцензування та вимоги до юридичних осіб, що мають намір надавати банкам послуги з інкасації та розширювати діяльність на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. Зокрема:

 • виключено норми, згідно з якими Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку делеговано повноваження щодо прийняття рішень з питань видачі ліцензій юридичним особам на надання банкам послуг з інкасації,
 • надання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. Ці функції передано Правлінню Національного банку;
  визначено обов’язкову наявність у юридичної особи-заявника головного бухгалтера та його відповідності вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності;
 • уточнено вимоги до фінансового стану юридичної особи;
 • визначено строки та умови, за яких у разі нездійснення юридичною особою діяльності з надання банкам послуг з інкасації або непроведення операцій з оброблення та зберігання готівки, Національний банк має право прийняти рішення про анулювання дії відповідної ліцензії чи погодження;
 • визначено вимоги до професійної придатності та бездоганної ділової репутації керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки;
  уточнено вимоги та перелік документів, які юридична особа зобов’язана подати до Національного банку для отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
 • розширено перелік умов, у разі порушення яких Національний банк має право скасувати рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки;
 • визначено нову форму витягу з електронного реєстру ліцензій на надання банкам послуг з інкасації в додатку до Положення № 926.

Такі зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 08 листопада 2021 року № 115 “Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації” і набирають чинності з 11 листопада 2021 року.