Торгівля цінними паперамим / Торгівля фінансовими інструментами. Ліцензія на торгівлю цінними паперами

Торгівля цінними паперами. Реєстрація торговця цінними паперами (інвестиційної фірми). Ліцензія на торгівлю цінними паперами

ТОРГІВЛЯ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ / ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Опис

Компанія BMG має 10 річний досвід надання послуг по створенню, реєстрації, послуг з ліцензування торгівлі фінансовими інструментами / ліцензування торгівлі цінними паперами в Україні. BMG успішно реалізувало більше 1000 проектів, відкрили більше 100 фінансових організацій і отримали понад 300 ліцензій на фінансову діяльність, в т.ч. ліцензія на торгівлю фінансовими інструментами / ліцензія на торгівлю цінними паперами.

Послуги BMG по реєстрація торговця цінними паперами:

Отримати безкоштовну консультацію з приводу реєстрація торговця фінансовими інструментами / реєстрації торговця цінними паперами Ви можете за телефоном: +380442211110 або залишивши заявку на сайті, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом:

  Вже працюють з нами:

  Фінансові інструменти

  Фінансовими інструментами є:

  1. Цінні папери, у тому числі цінні папери інститутів спільного інвестування.
  2. Інструменти грошового ринку.
  3. Опціони, ф’ючерси, свопи, контракти на майбутню відсоткову ставку та будь-які інші деривативні контракти, базовим активом яких є цінні папери, валюта або інші деривативні контракти, базовим показником яких є процентні ставки, дохідність, індекси або курс, та які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки (поставні деривативні контракти) або розрахунків (розрахункові деривативні контракти).
  4. Опціони, ф’ючерси, свопи, форварди та інші деривативні контракти, базовим активом яких є продукція, які мають або можуть бути виконані у вигляді розрахунків за вибором однієї із сторін (змішані деривативні контракти), крім випадків неплатоспроможності або інших випадків припинення зобов’язань.
  5. Опціони, ф’ючерси, свопи та інші деривативні контракти, базовим активом яких є продукція, що укладаються на торговельних майданчиках та які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки (поставні деривативні контракти), крім контрактів (договорів).
  6. Опціони, ф’ючерси, свопи, форварди та інші деривативні контракти, базовим активом яких є продукція, які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки (поставні деривативні контракти), укладаються не в комерційних цілях та мають характеристики іншого деривативного фінансового інструменту.
  7. Деривативні фінансові інструменти, що передбачають передачу кредитного ризику, зокрема кредитні ноти та кредитні дефолтні свопи.
  8. Фінансові контракти на різницю цін.
  9. Опціони, ф’ючерси, свопи, контракти на майбутню відсоткову ставку та будь-які інші деривативні контракти, що стосуються кліматичних параметрів, ставок фрахту, показників інфляції або інших показників економічної статистики, які мають бути виконані у вигляді розрахунків (розрахункові деривативні контракти) або можуть бути виконані у вигляді розрахунків за вибором однієї із сторін (змішані деривативні контракти), крім випадків неплатоспроможності або інших випадків припинення зобов’язань.
  10. Деривативні контракти, що стосуються активів, прав, зобов’язань, індексів, курсів, які не зазначені у цій частині та які мають характеристики іншого деривативного фінансового інструменту, у тому числі які укладаються на регульованому ринку, ОТМ або БТМ.

  Торгівля цінними паперами

  Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

  Діяльність з тогівлі цінними паперами / торгівлі фінансовими інструментами відноситься до професійної діяльності на фондовому ринку.

  Діяльність з торгівлі цінними паперами / торгівлі фінансовими інструментами провадиться інвестиційними фірмами, які створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю, для яких операції з фінансовими інструментами є виключним видом діяльності.

  Компанія BMG надає послуги з отримання всіх видів ліцензії для діяльності із торгівлі цінними паперами / торгівлі фінансовими інтсрументами.

  Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, в т.ч. торгівлю цінними паперами включає такі види діяльності:

  Види торгівлі фінансовими інструментами / торгівлі цінними паперами

  Субброкерська діяльність - це діяльність інвестиційної фірми із торгівлі цінними паперами з прийняття від клієнтів замовлень на укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів за рахунок клієнтів і надання відповідних замовлень для виконання іншій інвестиційній фірмі, яка здійснює брокерську діяльність.

  Брокерська діяльність - це діяльність інвестиційної фірми із торгівлі цінними паперами з укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів за рахунок та від імені клієнтів або за рахунок клієнтів, але від свого імені.

  Дилерська діяльність - це діяльність інвестиційної фірми із торгівлі цінними паперами з укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів від свого імені та за власний рахунок.

  Діяльність з управління портфелем фінансових інструментів - це діяльність інвестиційної фірми із торгівлі цінними паперами з управління портфелями фінансових інструментів, які складаються з одного або більше фінансових інструментів, в інтересах клієнтів.

  • Інвестиційна фірма має право укладати договори про управління портфелем фінансових інструментів з фізичними та юридичними особами. Договір про управління портфелем фінансових інструментів не може укладатися інвестиційною фірмою з компанією з управління активами.
  • Мінімальна сума договору про управління портфелем фінансових інструментів з одним клієнтом – фізичною особою встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  Інвестиційне консультування - це діяльність інвестиційної фірми із торгівлі цінними паперами з надання індивідуальних рекомендацій клієнту на його вимогу або з ініціативи інвестиційної фірми щодо укладення деривативних контрактів, договорів про заміну сторони деривативного контракту, вчинення правочинів щодо фінансових інструментів та валютних цінностей.

  Андеррайтинг - це діяльність, яка провадиться інвестиційною фірмою із торгівлі цінними паперами від свого імені та/або від імені емітента або оферента за винагороду відповідно до умов договору андеррайтингу.

  За договором андеррайтингу інвестиційна фірма зобов’язується на умовах та в строки, визначені проспектом цінних паперів, діючи від імені емітента або оферента, організувати розміщення заздалегідь обумовленого обсягу цінних паперів емітента або оферента та від свого імені і за власний рахунок здійснити купівлю цінних паперів, які станом на кінець передбаченого проспектом цінних паперів строку розміщення не були відчужені першим власникам.

  Андеррайтинг передбачає здійснення інвестиційною фірмою:

  1. Підготовки проспекту цінних паперів, у тому числі визначення та узгодження з емітентом або оферентом основних характеристик цінних паперів, що пропонується відчужити (зокрема вид, тип, обсяг, строк та умови відчуження).
  2. Визначення ціни цінних паперів, що пропонується відчужити, в тому числі шляхом зондування ринку капіталу.
  3. Реєстрації проспекту цінних паперів.
  4. Відчуження цінних паперів першим власникам протягом строку, передбаченого проспектом цінних паперів.
  5. Придбання інвестиційною фірмою цінних паперів, що не були придбані першими власниками.

  Діяльність з розміщення з наданням гарантії - це діяльність, яка провадиться інвестиційною фірмою від свого імені відповідно до умов договору про організацію розміщення з гарантією.

  • За договором про організацію розміщення з гарантією інвестиційна фірма зобов’язується на умовах та в строки, визначені проспектом цінних паперів, від свого імені і за власний рахунок здійснити купівлю всіх цінних паперів емітента або оферента, що пропонується відчужити. Договір про організацію розміщення з гарантією може передбачати вчинення інвестиційною фірмою однієї або всіх дій.

  Діяльність з розміщення без надання гарантії - це діяльність, із торгівлі цінними паперами, яка провадиться інвестиційною фірмою від імені емітента або оферента відповідно до умов договору про організацію розміщення.

  • За договором про організацію розміщення інвестиційна фірма зобов’язується на умовах та в строки, визначені проспектом цінних паперів, діючи від імені емітента або оферента, організувати розміщення заздалегідь обумовленого обсягу цінних паперів емітента або оферента.

  Додаткові послуги інвестиційної фірми

  Інвестиційна фірма з урахуванням вимог законодавства може надавати клієнтам такі додаткові послуги, окрім із торгівлі цінними паперами, якщо вони зазначені в рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу їй ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами та внесені до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків:

  1. Зберігання фінансових інструментів та коштів клієнтів (включаючи облік прав на цінні папери та прав за ними на рахунках у цінних паперах клієнта в рамках провадження депозитарної діяльності депозитарної установи), а також розпорядження фінансовими інструментами та коштами клієнта, які є предметом забезпечення (включаючи користування правами за цінними паперами в інтересах клієнта).
  2. Надання клієнтам кредитів та позик для укладення за участю або посередництвом такої інвестиційної фірми деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів.
  3. Надання клієнтам консультацій з питань фінансування їхньої господарської діяльності, стратегії розвитку, інших пов’язаних питань, надання послуг та консультацій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб.
  4. Послуги, які передбачають здійснення валютних операцій, у випадках, пов’язаних з наданням інвестиційною фірмою послуг своєму клієнту. Надання таких послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про валюту та валютні операції”.
  5. Проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов’язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами.
  6. Послуги, пов’язані з андеррайтингом.
  7. Надання гарантій щодо виконання зобов’язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такої інвестиційної фірми.

  Реєстрація інвестиційної фірми / торговця цінними паперами

  З метою створення, реєстрації інвестиційної фірми / реєстрації торговця цінними паперами необхідно пройти основні етапи:

  1. Реєстрація юридичної особи
  2. Приведення до нормативів інвестиційної фірми
  3. Отримання погодження на членство в СРО – саморегулюючій організації на ринку цінних паперів
  4. Отримання ліцензії на торгівлю фінансовими інструментами / торгівлю цінними паперами
  5. Членство в СРО
  6. Внесення в реєстр фінансових компаній
  7. Постановка на облік в службі фінансового моніторингу

  Ліцензія на торгівлю фінансовими інструментами / торгівлю цінними паперами

  Професійна діяльність з торгівлі фінансовими інструментами / торгівля цінними паперами на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії на торгівлю фінансовими інструментами / ліцензія на торгівлю цінними паперами, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  Отримання ліцензії на торгівлю фінансовими інструментами / ліцензія на торгівлю цінними паперами процедура складна і вимагає виконання ряду ліцензійних умов.

  Умови отримання ліцензії на торгівлю фінансовими інструментами / ліцензії на торгівлю цінними паперами:

  • Статутний капітал
  • Приміщення
  • Керівник
  • Головний бухгалтер
  • Відповідальний за фінансовий моніторинг
  • Сертифікація працівників
  • Фінансовий стан учасника
  • Джерела походження коштів учасника
  • Ділова репутація
  • Подання в СРО
  • Членство в СРО

  Саморегулівна організація СРО

  Торговець фінансовими інструментами / торговець цінними паперами (інвестиційна фірма) може провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі фінансовими інструментами / торгівлі цінними паперами відповідно до отриманої ліцензії на торгівлю цінними паперами, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  Одна з умов отримання ліцензії на торгівлю цінними паперами є - членство щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності та включення торговця цінними паперами (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

  Статутний капітал

  Торговець фінансовими інструментами / Торговець цінними паперами (інвестиційна фірма) може отримати ліцензію на торгівлі фінансовими інструментами / ліцензію на торгівлю цінними паперами за умов наяності сплаченого статутного капіталу:

  • Розмір первісного капіталу інвестиційної компанії, здійснює професійну діяльність з із торгівлі цінними паперами (торгівлі фінансовими інструментами), а саме субброкерська, брокерська, діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, інвестиційне консультування, та/або діяльність з розміщення без надання гарантії за умови, що така інвестиційна фірма не має права отримувати на свій рахунок і розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів, повинен відповідати вимогам його розміру та порядку його розрахунку, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та не може бути менше 1,5 мільйона гривень.
  • Розмір первісного капіталу інвестиційної компанії, що здійснює професійну діяльність з із торгівлі цінними паперами (торгівлі фінансовими інструментами), а саме субброкерська, брокерська та/або діяльність з управління портфелем фінансових інструментів за умови, що така інвестиційна фірма має право отримувати на свій рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів, має відповідати вимогам його розміру та порядку його розрахунку, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і не може бути меншим за 4 мільйони гривень.
  • Початковий капітал інвестиційної компанії, в усіх інших випадках, а саме здійснення професійної діяльністі з андеррайтингу, дилерської діяльності, повинен відповідати вимогам його розрахунку, при цьому розмір такого первісного капіталу не може бути меншим за 22 мільйони гривень.

  Приміщення

  Торговець цінними паперами (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення.

  Для провадження діяльності відокремленим підрозділом торговець цінними паперами повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.

  Загальна площа приміщення торговця цінними паперами (крім банку), його відокремленого підрозділу повинна становити не менше ніж 20 кв. м.

  У разі організації торговцем цінних паперів діяльності в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, площа приміщення по кожному такому підрозділу повинна становити не менше 10 кв. м.

  Приміщення торгівця цінними паперами має бути повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

  За місцезнаходженням торговця цінними паперами (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат у разі наявності).

  Сертифіковані працівники

  Умовою отримання ліцензії на торгівлю цінними паперами торговцю необхідно мати сертифікованих фахівців вже на момент процедури ліцензування торгівлі цінними паперами.

  Сертифіковані фахівці торговця цінними паперами (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів та/або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії на торгівлю цінними паперами.

  Сертифікований фахівець - працівник юридичної особи, що здійснює окремий вид професійної діяльності і відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Комісією:

  • Має кваліфікаційне посвідчення установленого зразка та отримав відповідний сертифікат.

  Стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності у професійного учасника фондового ринку, та/або стаж роботи як керівної посадової особи в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії, та/або стаж роботи сертифікованого фахівця в саморегулівній організації чи об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів.

  У торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні ліцензії на торгівлю фінансовими інструментами / ліцензії на торгівлю цінними паперами, кваліфікаційні вимоги такі:

  • Не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) – для відокремленого підрозділу, який провадить будь-який з цих видів діяльності.

  Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні ліцензії на торгівлю цінними паперами провадження одночасно декількох видів професійної діяльності з торгівлі цінними паперами кваліфікаційні вимоги такі:

  • Не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по три сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) – для відокремленого підрозділу, який провадить ці види діяльності.

  Сертифіковані фахівці торговця цінними паперами, які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж торгівля цінними паперами, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

  Керівник

  Керівник торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні діяльності з торгівлі цінними паперами не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

  Керівник торговця цінними паперами (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи як керівної посадової особи на фондовому ринку не менше одного року.

  Головний бухгалтер

  Головний бухгалтер торговця цінними паперами повинен відповідати таким професійним вимогам:

  • Мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр)
  • Мати документ про підвищення кваліфікації шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку. У разі відсутності такого документа у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера пройти підвищення кваліфікації. Проходити дане підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки
  • Не мати непогашеної або незнятої судимості за злочини проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю
  • Мати стаж трудової діяльності на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох років в фінансовій установі або не менше п’яти років в будь-якій іншій установі

  Фінансовий стан власника

  Торговець фінансовими інструментами / торговець цінними паперами (Інвестиційна фірма) та його власники з істотною участю повинні відповідати таким вимогам.

  Заявник має статутний капітал та розмір власних коштів, не менший, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для певного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

  Фінансовий (майновий) стан фізичної особи прямого власника з істотною участю у торговця цінними паперами має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у розмірі більшому, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу заявника, та/або при набутті істотної участі у заявника на вторинному ринку більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

  Фінансовий (майновий) стан фізичної особи, яка є кінцевим контролером заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів, розмір яких пропорційний її частці у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

  Фінансовий (майновий) стан фізичної особи власника з істотною участю у заявника має забезпечувати можливість особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку заявнику.

  До власних коштів фізичної особи власника з істотною участю у заявника, для підтвердження фінансового (майнового) стану не можуть входити кошти (майно), отримані нею за договорами позики, кредиту та іншими правочинами, за якими такі кошти підлягають поверненню.

  Ділова репутація

  Важливим елементом ліцензія на торгівлю цінними паперами - є ідеальна ділова репутація учасників, керівника, головного бухгалтера, фахівців, членів виконавчого органу, а також осіб, які здійснюють опосередкованний контроль за діяльністю торговця цінними паперами.

  До цих осіб висувається наступні вимоги до ділової репутації за останні два роки:

  • Особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися діяльністю на ринках фінансових послуг
  • Особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку
  • Попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям
  • Попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідна ліцензія на  торгівлю цінними паперами (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням торговцем цінними паперами певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям
  • Дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо)
  • До особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України, та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною
  • Особа не була притягнута до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року за одне й те ж правопорушення
  • Особа з’являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання та відсутності об’єктивних підстав для неявки)
  • Особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного)
  • особа не має несплачених штрафних санкцій, які накладались за правопорушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів
  • Особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством)
  • Особа відсутня в переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

  Отримати безкоштовну консультацію:

   НОРМАТИВНІ АКТИ ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

   Нормативно-правова база

   01.  Закон України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки

   02.  Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку капіталів

   03.  Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

   ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

   Етапи створення Торговця цінними паперами

   01.  Реєстрація компанії

   Підготовка статутних документів, узгодження посади директора, реєстрація юридичної особи

   02.  Приведення до нормативів

   Формування статутного капіталу, навчання персоналу, аудит, розробка правил і положень

   03.  Участь в СРО

   Підготовка пакету документів для участі в СРО, отримання рекомендації від інших учасників, участь в СРО

   04.  Отримання ліцензії

   Розробка правил, аудит, підготовка документів для ліцензії, видача ліцензії на торгівлю цінними паперами

   ЯКІ УМОВИ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОТРІБНО ВИКОНАТИ

   Вимоги до створення Торговця цінними паперами

   регистрация финансовой компании

   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ВИМОГИ ТЦБ

   Професійні учасники фондового ринку – юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України, а також Центральний депозитарій цінних паперів.

   РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТЦБ

   • Розмір первісного капіталу інвестиційної компанії, здійснює професійну діяльність з із торгівлі цінними паперами (торгівлі фінансовими інструментами), а саме субброкерська, брокерська, діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, інвестиційне консультування, та/або діяльність з розміщення без надання гарантії за умови, що така інвестиційна фірма не має права отримувати на свій рахунок і розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів, повинен відповідати вимогам його розміру та порядку його розрахунку, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та не може бути менше 1,5 мільйона гривень.
   • Розмір первісного капіталу інвестиційної компанії, що здійснює професійну діяльність з із торгівлі цінними паперами (торгівлі фінансовими інструментами), а саме субброкерська, брокерська та/або діяльність з управління портфелем фінансових інструментів за умови, що така інвестиційна фірма має право отримувати на свій рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів, має відповідати вимогам його розміру та порядку його розрахунку, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і не може бути меншим за 4 мільйони гривень.
   • Початковий капітал інвестиційної компанії, в усіх інших випадках, а саме здійснення професійної діяльністі з андеррайтингудилерської діяльності, повинен відповідати вимогам його розрахунку, при цьому розмір такого первісного капіталу не може бути меншим за 22 мільйони гривень.

   ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ ТЦБ

   Загальна площа приміщення торговця цінними паперами (крім банку), його відокремленого підрозділу повинна становити не менше ніж 20 кв. м.

   УЧАСТЬ В СРО ТЦБ

   Одна з умов отримання ліцензії на торгівлю цінними паперами є – членство щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності та включення торговця цінними паперами (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

   ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ ТЦБ

   У торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні ліцензії на торгівлю фінансовими інструментами / ліцензії на торгівлю цінними паперами, кваліфікаційні вимоги такі:

   • Не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) – для відокремленого підрозділу, який провадить будь-який з цих видів діяльності.

   Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні ліцензії на торгівлю цінними паперами провадження одночасно декількох видів професійної діяльності з торгівлі цінними паперами кваліфікаційні вимоги такі:

   • Не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по три сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) – для відокремленого підрозділу, який провадить ці види діяльності.

   ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА ТЦБ

   Керівник торговця цінними паперами (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи як керівної посадової особи на фондовому ринку не менше одного року.

   ВИМОГИ ДО ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ТЦБ

   Головний бухгалтер торговця цінними паперами повинен відповідати таким професійним вимогам:

   – Мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр)

   – Мати документ про підвищення кваліфікації шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку. У разі відсутності такого документа у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера пройти підвищення кваліфікації. Проходити дане підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки

   – Не мати непогашеної або незнятої судимості за злочини проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю

   – Мати стаж трудової діяльності на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох років в фінансовій установі або не менше п’яти років в будь-якій іншій установі

   ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБОТИ

   Для початку роботи необхідно надати:

   1. Дані про засновників і кінцевих бенефіціарів.
   2. Дані про Приміщення (фізичну адресу, за якою буде знаходитися компанія).
   3. Дані про Керівника, Головному бухгалтера, Відповідальним за фінансовий моніторинг (може бути особі Директора / Головного бухгалтера): копію паспорта та ідентифікаційного, диплом, трудова книжка.
   4. Дані про персонал ТЦБ.
   5. Планована назва Компанії.

   Консультація Безкоштовно!

   Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом!

    Отзывы БМГ, bmg

    Замовити послугу

    ЗАМОВИВШИ У НАС ПОСЛУГУ ВИ ОТРИМУЄТЕ

    01.  Консультування

    Допомагаємо, консультуємо і знаємо як вирішити поставлені завдання

    02.  Схему роботи

    Погоджуємо і даємо робочі інструменти для реалізації планів

    03.  Термін

    Важливий результат, а не процес. Терміни проговорюються на початку

    04.  Гарантію

    Беремося за виконання роботи, в якій впевнені, за результат відповідаємо

    Залиште Заявку!

    Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!

     ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

     Про Нас

     Ми знаємо, що для Вас важливий результат, а не процес. Більше 10 років роботи на ринку, більше 1000 успішно реалізованих проектів, ми знаємо як отримати потрібний результат в термін

     Досвід

     Досвід більше 10 років, понад 1000 успішних проектів по всій Україні

     Професіоналізм

     У нас працюють практикуючі фахівці з досвідом роботи від 5 років

     Гарантія

     Ми гарантуємо в договорі виконання того чи іншого проекту

     10

     Років досвіду

     100

     Відкритих компаній

     300

     Отриманних ліцензій

     1000

     Успішних проектів

     МИ ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ПРОЕКТАМИ

     Наші Клієнти

     клиенты бмг, dtek
     клиенты бмг, metinvest
     клиенты бмг, pokupon
     клиенты бмг, metal-yapi
     клиенты бмг, e-groshi
     клиенты бмг, e-rassrochka
     клиенты бмг, aeg
     клиенты бмг, райффайзен