Створення кредитної спілки, ліцензія кредитної спілки

Порядок створення кредитної спілки. Ліцензування кредитних спілок

СТВОРЕННЯ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

Опис

Компанія BMG має 10 річний досвід надання послуг по створенню і реєстрації кредитних спілок в Україні. BMG успішно реалізувало більше 1000 проектів, відкрили більше 100 фінансових організацій і отримали понад 300 ліцензій на фінансову діяльність.

Послуги BMG по створенню кредитної спілки:

Отримати безкоштовну консультацію з приводу реєстрації створення кредитної спілки Ви можете за телефоном: +380442211110 або залишивши заявку на сайті, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом:

  Вже працюють з нами:

  Кредитна спілка

  Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

  Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг:

  • Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
  • Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

  Кредитна спілка надає фінансові послуги на підставі реєстрації як фінансової установи та отримання відповідних ліцензій кредитної спілки.

  Порядок створення кредитної спілки

  Дільність кредитної спілки з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки відноситься до фінансових послуг.

  Фінансові послуги надаються фінансовими установами після внесення її до реєстру фінансових установ, та після отримання відповідної ліцензії кредитної спілки:

  • Ліцензія кредитної спілки на кредитування
  • Ліцензія кредитної спілки на залучення депозитів

  Порядок створення кредитної спілки, що планує надавати фінансові послуги:

  1. Реєстрація кредитної спілки як юридичної особи

  2. Приведення до нормативів фінансової установи

  3. Внесення до реєстру Фінансових компаній – реєстрація кредитної спілки як фінансової установи

  4. Отримання ліцензії кредитної спілки на кредитування – надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

  5. Отримання ліцензії кредитної спілки на залучення депозитів

  Створення кредитної спілки

  Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів.

  Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які можуть бути членами кредитної спілки та об’єднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї професійної спілки, об’єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області.

  Рішення про створення кредитної спілки оформляється протоколом установчих зборів, який підписують голова та секретар зборів.

  Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (список засновників). У реєстрі обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця, адреса та інші відомості, що підтверджують наявність ознак. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

  Установчі збори затверджують статут кредитної спілки, обирають її органи управління, уповноважують осіб для проведення державної реєстрації кредитної спілки, вирішують інші питання, пов’язані із створенням кредитної спілки.

  Статут кредитної спілки

  Кредитна спілка діє на основі статуту, що не суперечить законодавству України.

  У статуті кредитної спілки обов’язково зазначаються:

  • Найменування кредитної спілки та її юридична адреса.
  • Мета створення і завдання кредитної спілки.
  • Ознака членства у кредитній спілці.
  • Порядок утворення та діяльності органів управління кредитної спілки, порядок утворення філій та відділень, їх повноваження.
  • Права та обов’язки членів кредитної спілки.
  • Умови і порядок вступу до кредитної спілки, порядок припинення членства.
  • Порядок сплати вступних та інших внесків.
  • Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна кредитної спілки, в тому числі порядок і умови надання кредитів членам кредитної спілки, порядок формування та використання фондів, утворюваних спілкою.
  • Порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю органів управління кредитної спілки.
  • Порядок внесення змін і доповнень до статуту кредитної спілки.
  • Порядок припинення діяльності кредитної спілки та вирішення майнових питань у зв’язку з її ліквідацією (реорганізацією).
  • Порядок покриття можливих збитків кредитної спілки.
  • Порядок розподілу доходів кредитної спілки.

  Реєстрація та ліцензування кредитної спілки

  Надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг відповідно до вимог нормативно-правових актів.

  Надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру фінансових установ. Нацкомфінпослуг видає кредитній спілці свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

  Ліцензування кредитної спілки підлягає діяльність кредитної спілки із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

  Вимоги до кредитної спілки

  Професійні якості керівника, головного бухгалтера кредитної спілки, а також керівника відокремленого підрозділу кредитної спілки повинні відповідати професійним вимогам.

  Кредитна спілка повинна вести облік укладених договорів з надання фінансових послуг, які зобов’язана зберігати не менше ніж п’ять років після виконання всіх зобов’язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством.

  Кредитна спілка зобов’язана мати облікову та реєструючу системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які повинні відповідати вимогам, установленим Нацкомфінпослуг, і передбачати ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг. Дані облікової та реєструючої систем кредитної спілки на будь-яку дату повинні відповідати даним бухгалтерського обліку.

  Кредитна спілка зобов’язана мати комп’ютерну техніку, яка дає змогу забезпечити ведення обліку та реєстрацію операцій з надання фінансових послуг та виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, та засоби зв’язку (телефон, Інтернет, електронну пошту).

  Кредитна спілка зобов’язана мати у власності або в користуванні окремі нежитлові приміщення за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її відокремлених підрозділів.

  Приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

  Кредитна спілка зобов’язана забезпечити зберігання грошових коштів і документів та мати необхідні засоби безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), а ліцензіат повинен дотримуватися вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених законодавством.

  Діяльність кредитної спілки

  Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

  • Приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки.
  • Надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки.
  • Залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки.
  • Виступає поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами.
  • Розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків.
  • Залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення.
  • Надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу.
  • Виступає членом платіжних систем.
  • Оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту.
  • Провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

  Кредитна спілка має право самостійно встановлювати:

  • Розмір плати (процентів), яка розподіляється на пайові членські внески та нараховується на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки.
  • Розмір плати (процентів) за користування кредитами, наданими кредитною спілкою.
  • Ціни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спілкою;
  • Види кредитів, що надаються кредитною спілкою, умови надання та строки повернення кредитів.
  • Способи забезпечення кредитних зобов’язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитів.
  • Розмір плати (процентів), яка розподіляється на пайові членські внески та нараховується на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки.
  • Розмір плати (процентів) за користування кредитами, наданими кредитною спілкою.
  • Ціни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спілкою;
  • Види кредитів, що надаються кредитною спілкою, умови надання та строки повернення кредитів.
  • Способи забезпечення кредитних зобов’язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитів.

  Членство у кредитній спілці

  Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об’єднані хоча б за однією з ознак.

  Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

  Прийняття до кредитної спілки та виключення з її складу провадяться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, крім випадків припинення членства у зв’язку із смертю особи або виключенням члена за рішенням загальних зборів у разі порушення ним статуту кредитної спілки.

  Членство у кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного та обов’язкового пайового внесків у порядку, передбаченому статутом кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок.

  У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається. Повернення обов’язкового пайового та інших внесків, крім вступного внеску, провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення. Повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором.

  Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов’язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.

  Права членів кредитної спілки

  Члени кредитної спілки мають право:

  • Брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління.
  • Вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки.
  • Одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до її статуту.
  • Одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спілки та іншими документами щодо діяльності кредитної спілки.
  • Одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки.
  • Вийти з членів кредитної спілки.

  Органи управління кредитної спілки

  Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

  Загальні збори членів кредитної спілки

  Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів.

  Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки.

  До виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить:

  • Затвердження статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень.
  • Обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії.
  • Затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджується загальними зборами лише за наявності висновку ревізійної комісії.
  • Прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов’язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків.
  • Прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки.
  • Затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління.
  • Прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.

  Спостережна рада кредитної спілки

  Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами.

  Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

  До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить:

  • Затвердження положень про порядок надання послуг, передбачених цим Законом та статутом кредитної спілки, членам кредитної спілки.
  • Встановлення видів кредитів, що надаються кредитною спілкою;
  • Вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці.
  • Затвердження у випадках, передбачених статутом кредитної спілки, рішень кредитного комітету про надання кредиту.
  • Визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів.
  • Затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки.
  • Затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки.
  • Призначення голови та членів правління, а також членів кредитного комітету.
  • Визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та статутом спілки.
  • Прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок та/або об’єднаної кредитної спілки і вихід з таких асоціацій та/або об’єднаної кредитної спілки, якщо ці питання статутом кредитної спілки не віднесені до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.

  Правління кредитної спілки

  Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

  Голова правління кредитної спілки:

  • Без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені.
  • Представляє кредитну спілку в її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами.
  • Укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки.
  • Розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та у межах, визначених статутом кредитної спілки.
  • Готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки.
  • Вирішує інші питання діяльності кредитної спілки.

  Кредитний комітет кредитної спілки

  Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки.

  До компетенції кредитного комітету кредитної спілки належать:

  • Розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень з цих питань.
  • здійснення контролю за якістю кредитного портфеля.
  • Вирішення інших питань, пов’язаних з кредитною діяльністю.

  Ревізійна комісія кредитної спілки

  Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки.

  Замовити безкоштовну консультацію:

   НОРМАТИВНІ АКТИ ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

   Нормативно-правова база

   01.  Закон України: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

   02.  Положення: Про Державний реєстр фінансових установ

   03.  Закон України Про кредитні спілки

   04.  Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

   ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

   Етапи створення кредитної спілки

   01.  Реєстрація компанії

   Підготовка статутних документів, узгодження посади директора, реєстрація юридичної особи

   02.  Приведення до нормативів

   Створення організаційної структури, навчання персоналу, аудит, розробка правил і положень

   03.  Внесення до реєстру

   Підготовка пакету документів, подача на Комісію, розгляду документів, внесення до Реєстру

   04.  Ліцензія кредитної спілки

   Розробка правил і договорів, аудит, підготовка документів для ліцензії кредитної спілки, подача на комісію, видача ліцензій кредитній спілці

   ЯКІ УМОВИ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОТРІБНО ВИКОНАТИ

   Вимоги до створення Фінансової Компанії

   регистрация финансовой компании

   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ

   Фінансові компанії можуть створюватися в будь-якої організаційно-правовій формі, якщо закони з питань регулювання окремих видів фінансових послуг не містять спеціальних правил та обмежень.

   Особливі правила створені для: ломбардів – у формі повного товариства; Кредитних спілок – юридична особа, учасники якої не менше 50 фізичних осіб; Страхових компаній – в формі акціонерного товариства або товариства з додатковою відповідальністю; Банків – у формі акціонерного товариства та інші …

   Статутні документи повинні відповідати вимогам фінансових компаній.

   РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

   Для більшості фінансових компаній встановлено нормативно-мінімальний розмір статутного капіталу, який повинен бути сформований виключно грошовими коштами.

   Для ломбардів – не менше 500 тис грн або не менше 1 млн – якщо будуть відкриватися відділення.

   Для фінансової компанії – не менше 3 млн.грн. Для фінансової компанії, що сполучає декілька видів діяльності – не менше 5 млн. грн.

   Для надання окремих видів фінансових послуг можуть бути виставлені окремі вимоги.

   Фінансова компанія повинна мати прозору структуру власності, в якій можна визначити кінцевих бенефіціарів, власників. У кінцевих бенефіціарів, власників має бути підтвердження походження коштів.

   ПРИМІЩЕННЯ

   Головна вимога до приміщення фінансових компаній – наявність власного або орендованого приміщення, в нежитловому фонді за місцезнаходженням фінансового установа, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

   Приміщення повинні бути укомплектовані відповідною комп’ютерної техніки, яка дає можливість забезпечити виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, і засобів зв’язку (телефону, Інтернету, електронної пошти).

   Для окремих видів фінансових послуг можуть бути виставлені свої вимоги до приміщень.

   Для ломбардів передбачено наявність в приміщенні місця для зберігання заставленого майна. Спеціальне місце зберігання закладеного майна – окреме приміщення або окрема територія, місце з обмеженим доступом, яка повинна відповідати вимогам, встановленим законодавством, бути розташоване за місцезнаходженням ломбарду або його відокремленого підрозділу або за іншою адресою і бути обладнаними необхідними засобами, які повинні забезпечити збереження предметів застави і зміст предметів застави в належному состояніі.

   Кредитна компанія повинна мати окреме власне або орендоване нежитлове приміщення з обмеженим доступом і сейфом для зберігання грошей (грошових коштів) і документів, що унеможливлює їх пошкодження.

   Страхові компанії повинні мати у власності або в користуванні приміщення, а саме нежитлове частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується виключно цим заявником при здійсненні страхової діяльності, за місцезнаходженням.

   Кредитні спілки зобов’язані мати окреме приміщення з обмеженим доступом і сейф для зберігання грошей (грошових коштів) і документів, що унеможливлює їх пошкодження.

   ПЕРСОНАЛ

   Виділяють наступні професійні вимоги до фінансових компаній:

   1. Вимоги до керівника та головному бухгалтеру
   2. Професійні вимоги до фахівців (для ринку цінних паперів)
   3. Вимоги до відповідального за фінансовий моніторинг

   Керівнику фінансової компанії, яка надає такі послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. мати вищу освіту ступеня магістра або прирівняна до нього
   2. пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників
   3. мати не менше п’ятирічний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи керівником не менше двох років, зокрема, не менше одного року керівником на ринках фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки та керівника ломбарду – стаж роботи керівником не менше одного року)
   4. мати бездоганну ділову репутацію.

   Головному бухгалтеру фінансової компанії, яка надає такі послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
   2. пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів;
   3. мати стаж роботи керівником в сфері фінансової та / або бухгалтерської діяльності або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше трьох років;
   4. мати бездоганну ділову репутацію.Банкам, учасникам ринку цінних паперів виставляються свої вимоги.

   Фінансові компанія є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з цією метою для посади відповідального за фінансовий моніторинг виставляються наступні вимоги:

   1. мати бездоганну ділову репутацію
   2. мати вищу освіту
   3. досвід роботи не менше року в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
   4. пройти курси підвищення кваліфікації та скласти іспит за типовою програмою підвищення кваліфікації для суб’єктів первинного моніторингу

   Для фінансових компаній, учасників фондового і ринку цінних паперів можуть виставлятися додаткові професійні вимоги. Так для компанії з управління активами, з метою отримання ліцензії на управління активами обов’язково наявність не менше 3-х сертифікованих фахівця з управління активами.

   НОРМАТИВНІ

   Фінансові компанії, які надають такі фінансові послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. В установчих документах повинен бути зазначений вичерпний перелік видів фінансових послуг, які надаватиме фінансова компанія як винятковий вид його діяльності, в тому числі з урахуванням обмежень щодо суміщення окремих видів фінансових послуг. Установчі документи фінансової установи – повинні відповідати вимогам спеціального нормативно-правового акта, згідно з яким створено таку юридичну особу.
   2. Наявність у фінансової компанії внутрішнього документа, що регламентує порядок надання фінансових послуг та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, повинні відповідати вимогам законодавства.
   3. Наявність системи бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам законодательства.
   4. Наявність облікової та реєструючої систем (програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання), які повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності.
   5. Формування фінансової компанії статутного капіталу грошовими коштами, а також відповідність його розміру вимогам законодательства.
   6. Відповідність керівника та головного бухгалтера Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.
   7. Наявність умов, необхідних для надання споживачам фінансових послуг, а саме: власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням заявника, зазначеним в Єдиному державному реєстрі, а також відповідної комп’ютерної техніки, яка дає можливість забезпечити виконання вимог щодо подання інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, і засобів зв’язку (телефону, Інтернету, електронної пошти).

   ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБОТИ

   Для початку роботи необхідно надати:

   1. Дані про засновників і кінцевих бенефіціарів.
   2. Дані про Приміщення (фізичну адресу, за якою буде знаходитися компанія).
   3. Дані про Керівника, Головному бухгалтера, Відповідальним за фінансовий моніторинг (може бути особі Директора / Головного бухгалтера): копію паспорта та ідентифікаційного, диплом, трудова книжка.
   4. Плановане назва Компанії.

   Консультація Безкоштовно!

   Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом!

    Отзывы БМГ, bmg

    Замовити послугу

    ЗАМОВИВШИ У НАС ПОСЛУГУ ВИ ОТРИМУЄТЕ

    01.  Консультування

    Допомагаємо, консультуємо і знаємо як вирішити поставлені завдання

    02.  Схему роботи

    Погоджуємо і даємо робочі інструменти для реалізації планів

    03.  Термін

    Важливий результат, а не процес. Терміни проговорюються на початку

    04.  Гарантію

    Беремося за виконання роботи, в якій впевнені, за результат відповідаємо

    Залиште Заявку!

    Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!

     ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

     Про Нас

     Ми знаємо, що для Вас важливий результат, а не процес. Більше 10 років роботи на ринку, більше 1000 успішно реалізованих проектів, ми знаємо як отримати потрібний результат в термін

     Досвід

     Досвід більше 10 років, понад 1000 успішних проектів по всій Україні

     Професіоналізм

     У нас працюють практикуючі фахівці з досвідом роботи від 5 років

     Гарантія

     Ми гарантуємо в договорі виконання того чи іншого проекту

     10

     Років досвіду

     100

     Відкритих компаній

     300

     Отриманних ліцензій

     1000

     Успішних проектів

     МИ ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ПРОЕКТАМИ

     Наші Клієнти

     клиенты бмг, dtek
     клиенты бмг, metinvest
     клиенты бмг, pokupon
     клиенты бмг, metal-yapi
     клиенты бмг, e-groshi
     клиенты бмг, e-rassrochka
     клиенты бмг, aeg
     клиенты бмг, райффайзен