Реєстрація страхової компанії. Ліцензія на страхування

Як відкрити страхову компанію? Порядок і умови створення страхових організацій. Реєстрація страхової компанії, ліцензія на страхування

РЕЄСТРАЦІЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Опис

Компанія BMG має 10 річний досвід надання послуг по створенню і реєстрації страхової компанії в Україні. BMG успішно реалізувало більше 1000 проектів, відкрили більше 100 фінансових організацій і отримали понад 300 ліцензій на фінансову діяльність, в т.ч. ліцензії на страхування.

Послуги BMG по реєстрації страхової компанії:

Отримати безкоштовну консультацію з приводу реєстрації страхової компанії Ви можете за телефоном: +380442211110 або залишивши заявку на сайті, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом:

  Вже працюють з нами:

  Страхова діяльність

  Страхова діяльність (страхування) - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

  Здійснення страхової діяльності

  Страхові компанії, які мають право здійснювати страхову діяльність на території України, є:

  • Фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно із Законом України “Про господарські товариства”, з урахуванням того, що учасників кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше трьох, та інших вимог провадження страхової діяльності, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (страхові компанії-резиденти).
  • Зареєстровані Уповноваженим органом та законодавства України постійні представництва у формі філій іноземних страхових компаній, які також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (філії страхових компаній-нерезидентів).

  Організація страхової діяльності

  З метою створення, реєстрації страхової компанії, ліцензування страхової діяльності необхідно:

  1. Реєстрація юридичної особи
  2. Приведення до нормативів фінансової компанії
  3. Внесення компанії в реєстр фінансових установ
  4. Приведення до нормативів ліцензійних умов страхової діяльності
  5. Отримання ліцензії на страхування

  Реєстрація страхової компанії

  Реєстрація страхової компанії процедура відповідальна і доволі складна. Реєстрація страхової компанії передбачає виконнання всіх нормативів страхової діяльності, процедури створення юридичної особи, реєстрації страхової компанії як юридичної особи, отримання ліцензії на страхування.

  Компанія BMG має досвід надання послуг по створенню і реєстрації страхової компанії в Україні.

  Отримати безкоштовну консультацію з приводу реєстрації страхової компанії Ви можете за телефоном: +380442211110 або залишивши заявку на сайті, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.

  Нижче Ви можете ознайомитись з умовами реєстрації страхової компанії в Україні.

  Вимоги до створення страхової компанії

  Державний регулятор реєструю страхову компанію за умови дотримання таких вимог:

  • Страхова компанія зобов’язана мати у власності або в користуванні приміщення, а саме нежитлову частину внутрішнього об’єму будівлі, обмежену будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується виключно цим заявником при провадженні страхової діяльності, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.
  • Мінімальний розмір статутного капіталу (гарантійного депозиту) Страхової компанії, який планує займатися провадженням страхової діяльності іншим, ніж страхування життя, встановлюється у сумі, еквівалентній 1 млн євро, а Страхової компанії, який планує займатися провадженням страхової діяльності зі страхування життя, – 10 млн євро за валютним обмінним курсом гривні. Статутний капітал страховиків (перестраховиків) повинен бути сформований та сплачений на дату подання заяви про внесення інформації про заявника до Реєстру у розмірі та у спосіб відповідно до законодавства.
  • Статутний капітал Страхової компанії повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Допускається формування статутного капіталу Страхової компанії цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Уповноваженим органом, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного капіталу.
  • Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, кошти страхових резервів, бюджетні кошти, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.
  • Страхова компанія створюється в організаційно-правовій формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю.
  • Учасників Страхової компанії повинно бути не менше трьох.
  • Підприємства, установи та організації не можуть стати страховиками шляхом внесення змін до статутних документів за умови, що вони попередньо займалися іншим видом діяльності, навіть у разі виконання усіх вимог страхової діяльніості.

  Ліцензія на страхування

  Уповноважений орган видає страховикам ліцензію на проведення конкретних видів страхування.

  Страхові компанії, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування. Ліцензії на страхування життя видаються без зазначення в них строку дії.

  Загальний розмір внесків Страхові компанії до статутних капіталів інших страховиків України не може перевищувати 30 відсотків його власного статутного капіталу, в тому числі розмір внеску до статутного капіталу окремого страховика не може перевищувати 10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на Страхову компанію, яка здійснює види страхування, інші, ніж страхування життя, у разі здійснення ним внесків до статутного капіталу страховика, який здійснює страхування життя.

  Страхова компанія зобов’язаний дотримуватися умов забезпечення платоспроможності страховика.

  Страхова компанія має право приймати ризики в перестрахування лише з тих видів добровільного і обов’язкового страхування, на здійснення яких він отримав ліцензію на страхування.

  Керівниками Страхової компанії (голова виконавчого органу та головний бухгалтер страховика) є дієздатні фізичні особи. Голова виконавчого органу Страхової компанії або його перший заступник повинен мати вищу економічну або юридичну освіту, а головний бухгалтер страховика - вищу економічну освіту.

  Страхова компанія зобов’язана розробляти та затверджувати правила страхування окремо для кожного виду добровільного страхування, на який він отримує ліцензію на страхування, та реєструвати такі правила в Нацкомфінпослуг, а також реєструвати в Нацкомфінпослуг нові редакції правил страхування, зміни та/або доповнення до правил страхування у випадку їх затвердження страховиком.

  Правила страхування є внутрішніми правилами надання фінансових послуг страховиком та повинні відповідати вимогам Закону України “Про страхування”, а також характеристиці та класифікаційним ознакам видів добровільного страхування, визначеним Нацкомфінпослуг.

  Страхова компанія має право здійснювати обов’язкове страхування виключно за умови дотримання визначених Кабінетом Міністрів України порядку та правил його проведення, форми типового договору, особливих умов ліцензування страхової діяльності, розмірів страхових сум та максимальних розмірів страхових тарифів або методики актуарних розрахунків, якщо інше не визначено законом.

  Перестрахування у страховика/перестраховика-нерезидента здійснюється згідно з вимогами статті 12 Закону України “Про страхування”.

  Страховія компанія зобов’язана здійснювати реєстрацію договорів перестрахування в порядку, затвердженому Нацкомфінпослуг.

  Страхова компанія зобов’язана формувати і вести облік страхових резервів у порядку та обсягах, установлених статтею 31 Закону України “Про страхування”, станом на кожен день.

  Страхова компанія зобов’язані забезпечити виконання вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у Страхової компанії, встановлених Нацкомфінпослуг.

  Страхова компанія зобов’язані вести облік договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо здійснення страхових виплат або страхового відшкодування у спосіб, який забезпечує отримання інформації, необхідної для виконання вимог законодавства щодо формування страхових резервів.

  Страхові компанії, які надають послуги із страхування життя, зобов’язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених Нацкомфінпослуг.

  Вартість чистих активів страхової компанії, утвореного у формі акціонерного товариства або товариства з додатковою відповідальністю, після закінчення другого та кожного наступного фінансового року з дати внесення інформації про страховика до Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика.

  Страхові компанії, які мають ліцензію на страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, зобов’язані утворити ядерний страховий пул та/або бути його членами.

  Страхові компанії, які мають ліцензію на страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, зобов’язані утворити аграрний страховий пул та/або бути його членами.

  Страхові компанії, які мають ліцензію на обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації, зобов’язані бути зареєстрованими в уповноваженому органі виконавчої влади в галузі цивільної авіації.

  Страхові компанії, які мають ліцензію на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зобов’язані:

  • Бути членами Моторного (транспортного) страхового бюро та виконувати свої обов’язки як його члена;
  • Формувати та вести облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань збитковості в обов’язковому порядку;
  • Дотримуватися умов забезпечення платоспроможності страховика, а також на будь-яку дату після отримання ліцензії мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників;
  • Забезпечити можливість опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій території України, а саме забезпечити прийняття та облік повідомлень учасників дорожньо-транспортних пригод цілодобово за номером безоплатної багатоканальної телефонної лінії страховика про їх учасників та обставини з метою фіксації повідомлення і надання учасникам дорожньо-транспортних пригод інформації про порядок урегулювання збитків та вжиття страховиком необхідних заходів. Телефонне повідомлення фіксується страховиком в електронному вигляді та є підтвердженням повідомлення про страховий випадок і підлягає довгостроковому зберіганню.
  • Провадити страхову діяльність з укладення договорів добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж протягом двох років (вісім звітних кварталів), зокрема мати досвід врегулювання страхових випадків і виплати страхового відшкодування щонайменше за десятьма такими договорами.

  Для отримання ліцензії на провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів також подаються такі довідки із зазначенням дати їх складення:

  • Довідка здобувача ліцензії на страхування про підтвердження забезпечення здобувачем ліцензії можливості опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій території України.
  • Довідка від об’єднання страховиків країни місцезнаходження страховика-нерезидента, членство в якому є обов’язковим для страховиків, що проводять обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (подається тільки страховиком-нерезидентом).

  Здобувач ліцензії на страхування на дату подання документів на отримання ліцензії на обов’язкове страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, повинен додатково відповідати таким вимогам:

  • Провадити страхову діяльність з укладення договорів страхування в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж три роки (12 звітних кварталів).
  • Провадити страхову діяльність з укладення договорів страхування будь-якої відповідальності в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж протягом двох років (вісім звітних кварталів).

  Документи для ліцензії на страхування

  • Копії установчих документів
  • Довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів), що підтверджують розмір сплаченого статутного капіталу
  • Довідка про фінансовий стан засновників страховика, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю
  • Правила (умови) страхування
  • Економічне обгрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) діяльності
  • Інформація про учасників страховика, голову виконавчого органу та його заступників, копія диплома голови виконавчого органу страховика або його першого заступника про вищу економічну або юридичну освіту, копія диплома головного бухгалтера страховика про вищу економічну освіту, інформація про наявність відповідних сертифікатів у випадках, передбачених Уповноваженим органом.

  Уповноважений орган зобов’язаний розглянути заяву страховика про видачу йому ліцензії у строк, що не перевищує 30 календарних днів з часу одержання всіх передбачених цією статтею документів.

  Про внесення змін у документи страхова компанія зобов’язана повідомити Уповноважений орган в десятиденний строк з часу реєстрації цих змін у встановленому порядку.

  Уповноважений орган встановлює окремий порядок видачі ліцензій на страхування, перелік документів, які додаються до заяви для одержання ліцензії філією страховика-нерезидента, терміни розгляду заяви філії страховика-нерезидента, виходячи з правил рівного доступу до ринків фінансових послуг.

  Відмова у видачі ліцензії на страхування

  Підставою для відмови у видачі юридичній особі ліцензії на здійснення страхової діяльності може бути невідповідність документів, що додаються до заяви, вимогам чинного законодавства України.

  Про відмову у видачі ліцензії Уповноважений орган повідомляє юридичну особу в письмовій формі з зазначенням причини відмови.

  Спори про відмову у видачі або відкликанні ліцензії розглядаються у судовому порядку.

  Добровільне страхування

  Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

  Видами добровільного страхування можуть бути:

  • Добровільне страхування життя
  • Добровільне страхування від нещасних випадків
  • Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)
  • Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби
  • Добровільне страхування залізничного транспорту
  • Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)
  • Добровільне страхування повітряного транспорту
  • Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
  • Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
  • Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
  • Добровільне страхування майна
  • Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
  • Добровільне страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
  • Добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
  • Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами
  • Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
  • Добровільне страхування інвестицій
  • Добровільне страхування фінансових ризиків
  • Добровільне страхування судових витрат
  • Добровільне страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;
  • Добровільне страхування медичних витрат
  • Добровільне страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків
  • Добровільне страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги
  • Добровільне страхування сільськогосподарської продукції
  • Інші види добровільного страхування

  Обов’язкове страхування

  В Україні здійснюються такі види обов’язкового страхування:

  • Обов’язкове медичне страхування
  • Обов’язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов’язків
  • Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)
  • Обов’язкове страхування спортсменів вищих категорій
  • Обов’язкове страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини
  • Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
  • Обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації
  • Обов’язкове страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов’язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам
  • Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
  • Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання, що надає послуги із транспортування та/або зберігання транспортних засобів у разі тимчасового затримання транспортних засобів, за шкоду, яка може бути заподіяна транспортному засобу при здійсненні його транспортування та/або зберігання
  • Обов’язкове страхування засобів водного транспорту
  • Обов’язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту
  • Обов’язкове страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади
  • Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру
  • Обов’язкове страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою
  • Обов’язкове страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України “Про угоди про розподіл продукції”
  • Обов’язкове страхування фінансової відповідальності, життя і здоров’я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи та працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку
  • Обов’язкове страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України “Про нафту і газ”
  • Обов’язкове страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов’язаного з виконанням ними професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб
  • Обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів
  • Обов’язкове страхування об’єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності
  • Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів космічної діяльності
  • Обов’язкове страхування об’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі
  • Обов’язкове страхування відповідальності щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі
  • Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів
  • Обов’язкове страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України
  • Обов’язкове страхування відповідальності власників собак щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам
  • Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;
  • Обов’язкове страхування тварин
  • Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров’ю туриста або його майну
  • Обов’язкове страхування відповідальності морського судновласника
  • Обов’язкове страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб
  • Обов’язкове страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам
  • Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
  • Обов’язкове страхування майна, переданого у концесію
  • Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів
  • Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт
  • Обов’язкове страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
  • Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса
  • Обов’язкове страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора державних лотерей
  • Обов’язкове страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам
  • Обов’язкове страхування життя і здоров’я фахівців у сфері протимінної діяльності;
  • Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю та (або) здоров’ю і майну третіх осіб під час виконання робіт з гуманітарного розмінування

  Замовити безкоштовну консультацію:

   НОРМАТИВНІ АКТИ ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

   Нормативно-правова база

   01.  Закон України: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

   02.  Положення: Про Державний реєстр фінансових установ

   03.  Закон України Про страхування

   04.  Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

   ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

   Етапи створення страхової компанії

   01.  Реєстрація компанії

   Підготовка статутних документів, узгодження посади директора, реєстрація юридичної особи

   02.  Приведення до нормативів

   Формування статутного капіталу, навчання персоналу, аудит, розробка правил і положень

   03.  Внесення до реєстру

   Підготовка пакету документів, подача на Комісію, розгляду документів, внесення до Реєстру

   04.  Отримання ліцензії

   Розробка правил і договорів, аудит, підготовка документів для ліцензії, подача на комісію, видача ліцензії

   ЯКІ УМОВИ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОТРІБНО ВИКОНАТИ

   Вимоги до створення Фінансової Компанії

   регистрация финансовой компании

   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ

   Страхова компанія створюється в організаційно-правовій формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю.

   РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

   Мінімальний розмір статутного капіталу (гарантійного депозиту) Страхової компанії, який планує займатися провадженням страхової діяльності іншим, ніж страхування життя, встановлюється у сумі, еквівалентній 1 млн євро, а Страхової компанії, який планує займатися провадженням страхової діяльності зі страхування життя, – 10 млн євро за валютним обмінним курсом гривні.

   Статутний капітал страховиків (перестраховиків) повинен бути сформований та сплачений на дату подання заяви про внесення інформації про заявника до Реєстру у розмірі та у спосіб відповідно до законодавства.

   ПРИМІЩЕННЯ

   Страхова компанія зобов’язана мати у власності або в користуванні приміщення, а саме нежитлову частину внутрішнього об’єму будівлі, обмежену будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується виключно цим заявником при провадженні страхової діяльності, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

   ПЕРСОНАЛ

   Виділяють наступні професійні вимоги до фінансових компаній:

   1. Вимоги до керівника та головному бухгалтеру
   2. Професійні вимоги до фахівців (для ринку цінних паперів)
   3. Вимоги до відповідального за фінансовий моніторинг

   Керівнику фінансової компанії, яка надає такі послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. мати вищу освіту ступеня магістра або прирівняна до нього
   2. пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників
   3. мати не менше п’ятирічний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи керівником не менше двох років, зокрема, не менше одного року керівником на ринках фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки та керівника ломбарду – стаж роботи керівником не менше одного року)
   4. мати бездоганну ділову репутацію.

   Головному бухгалтеру фінансової компанії, яка надає такі послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
   2. пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів;
   3. мати стаж роботи керівником в сфері фінансової та / або бухгалтерської діяльності або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше трьох років;
   4. мати бездоганну ділову репутацію.Банкам, учасникам ринку цінних паперів виставляються свої вимоги.

   Фінансові компанія є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з цією метою для посади відповідального за фінансовий моніторинг виставляються наступні вимоги:

   1. мати бездоганну ділову репутацію
   2. мати вищу освіту
   3. досвід роботи не менше року в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
   4. пройти курси підвищення кваліфікації та скласти іспит за типовою програмою підвищення кваліфікації для суб’єктів первинного моніторингу

   Для фінансових компаній, учасників фондового і ринку цінних паперів можуть виставлятися додаткові професійні вимоги. Так для компанії з управління активами, з метою отримання ліцензії на управління активами обов’язково наявність не менше 3-х сертифікованих фахівця з управління активами.

   НОРМАТИВНІ

   Фінансові компанії, які надають такі фінансові послуги: кредитування, лізинг, факторинг, страхування, обмін валют, переказ грошових коштів, фінансування будівництва, гарантії і поручительства, виставляють такі вимоги:

   1. В установчих документах повинен бути зазначений вичерпний перелік видів фінансових послуг, які надаватиме фінансова компанія як винятковий вид його діяльності, в тому числі з урахуванням обмежень щодо суміщення окремих видів фінансових послуг. Установчі документи фінансової установи – повинні відповідати вимогам спеціального нормативно-правового акта, згідно з яким створено таку юридичну особу.
   2. Наявність у фінансової компанії внутрішнього документа, що регламентує порядок надання фінансових послуг та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, повинні відповідати вимогам законодавства.
   3. Наявність системи бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам законодательства.
   4. Наявність облікової та реєструючої систем (програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання), які повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності.
   5. Формування фінансової компанії статутного капіталу грошовими коштами, а також відповідність його розміру вимогам законодательства.
   6. Відповідність керівника та головного бухгалтера Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.
   7. Наявність умов, необхідних для надання споживачам фінансових послуг, а саме: власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням заявника, зазначеним в Єдиному державному реєстрі, а також відповідної комп’ютерної техніки, яка дає можливість забезпечити виконання вимог щодо подання інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, і засобів зв’язку (телефону, Інтернету, електронної пошти).

   ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБОТИ

   Для початку роботи необхідно надати:

   1. Дані про засновників і кінцевих бенефіціарів.
   2. Дані про Приміщення (фізичну адресу, за якою буде знаходитися компанія).
   3. Дані про Керівника, Головному бухгалтера, Відповідальним за фінансовий моніторинг (може бути особі Директора / Головного бухгалтера): копію паспорта та ідентифікаційного, диплом, трудова книжка.
   4. Плановане назва Компанії.

   Консультація Безкоштовно!

   Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом!

    Отзывы БМГ, bmg

    Замовити послугу

    ЗАМОВИВШИ У НАС ПОСЛУГУ ВИ ОТРИМУЄТЕ

    01.  Консультування

    Допомагаємо, консультуємо і знаємо як вирішити поставлені завдання

    02.  Схему роботи

    Погоджуємо і даємо робочі інструменти для реалізації планів

    03.  Термін

    Важливий результат, а не процес. Терміни проговорюються на початку

    04.  Гарантію

    Беремося за виконання роботи, в якій впевнені, за результат відповідаємо

    Залиште Заявку!

    Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!

     ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

     Про Нас

     Ми знаємо, що для Вас важливий результат, а не процес. Більше 10 років роботи на ринку, більше 1000 успішно реалізованих проектів, ми знаємо як отримати потрібний результат в термін

     Досвід

     Досвід більше 10 років, понад 1000 успішних проектів по всій Україні

     Професіоналізм

     У нас працюють практикуючі фахівці з досвідом роботи від 5 років

     Гарантія

     Ми гарантуємо в договорі виконання того чи іншого проекту

     10

     Років досвіду

     100

     Відкритих компаній

     300

     Отриманних ліцензій

     1000

     Успішних проектів

     МИ ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ПРОЕКТАМИ

     Наші Клієнти

     клиенты бмг, dtek
     клиенты бмг, metinvest
     клиенты бмг, pokupon
     клиенты бмг, metal-yapi
     клиенты бмг, e-groshi
     клиенты бмг, e-rassrochka
     клиенты бмг, aeg
     клиенты бмг, райффайзен