Національний банк надає можливість іноземним компаніям відкривати рахунки в банках України

нерезидент, счет в банке

Для поступового переходу України до вільного руху капіталу Національний банк надає можливість відкривати рахунки новим суб’єктам фінансового ринку України – юридичним особам-нерезидентам, в тому числі іноземним інвестиційним фондам і компаніям з управління активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів.

Право відкривати рахунки в українських фінансових установах і здійснювати через такі рахунки валютні операції юридичним особам – нерезидентам України передбачають Закону України “Про валюту і валютні операції» і «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій”, а також Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

З цією метою Національний банк оновив Інструкцію про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків і кореспондентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів (далі – Інструкція). Вона, зокрема регулює порядок відкриття / закриття банками:

  • рахунків клієнтів – резидентів і нерезидентів України (фізичних і юридичних осіб);
  • кореспондентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів;
  • рахунків міжнародних фінансових організацій, а також керуючого за договором управління майном.

Крім того, спрощення в порядку відкриття рахунків клієнтів, передбачені цими Правилами, позитивно вплинуть на умови ведення бізнесу в Україні завдяки таким новаціям:

  • скасування подання клієнтами банків при відкритті рахунків картки із зразками підписів – відтепер розпорядження рахунком здійснюватиметься на підставі переліку осіб, які згідно із законодавством мають на це право, і що не вимагає нотаріального посвідчення;
  • зміна найменування юридичної особи не передбачає закриття діючих рахунків.
  • Положення документа не містять також режимів рахунків клієнтів (тобто обмежень щодо проведення операцій з рахунками), а лише визначають деякі особливості здійснення операцій за рахунками окремих клієнтів.

Нова редакція Інструкції затверджена постановою Правління Національного банку України від 1 квітня 2019 № 56 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”. Оновлена ​​Інструкція набирає чинності з 4 квітня 2019.

Нагадаємо, що Закон України “Про валюту і валютні операції” декларує принцип свободи здійснення валютних операцій, що дозволяє відмовитися від обмежень використання коштів за рахунками клієнтів в умовах стабільного функціонування фінансової системи України. У той же час Національний банк України має право вводити обмеження і заходи захисту виключно на підставах і в порядку, визначених в цьому законі.

Нова система валютного нагляду ґрунтується на ризик-орієнтованому підході і вводить кардинально новий підхід, який відповідає принципу- менше ризиків – менше уваги, більше ризиків – більше уваги.

Лібералізація операцій нерезидентів може бути пов’язана з ризиком використання банківської системи України компаніями-оболонками, які нерідко є учасниками схем відмивання коштів.

Банківський сектор вже досить багато зробив на шляху побудови ефективної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Для подальшого розвитку в цьому напрямку необхідно розуміти природу ризиків і вміти протидіяти їм у межах ризик-орієнтованого підходу.

Саме з метою недопущення використання послуг банків для відмивання доходів, одержаних злочинних шляхом в Україні та за її межами з використанням компаній-оболонок постановою Правління Національного банку України від 2 квітня 2019 № 58 внесено зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (далі – Положення) .

Головна мета внесення змін – введення механізму виявлення банками серед юридичних осіб-нерезидентів компаній-оболонок.

Зміни до Положення, набирають чинності разом з новою Інструкцією по 4 квітня 2019, включають:

  • визначення компанії-оболонки;
  • процедури здійснення аналізу інформації / документів для виявлення таких компаній;
  • дії банку в разі підтвердження того, що клієнт є компанією-оболонкою / відмови клієнта в наданні банку необхідних документів (інформації) / в разі, якщо наданих документів недостатньо для здійснення відповідного аналізу.

У той же час вимоги щодо здійснення аналізу інформації / документів не поширюються на юридичних осіб – нерезидентів, які є холдинговими компаніями або їх корпоративними підприємствами, за умови, що структура власності холдингової компанії є прозорою і дозволяє визначити кінцевих бенефіціарів власників (контролерів), і господарська діяльність такий юридичної особи дає можливість повного розуміння її характеру.

За матеріалами: https://bank.gov.ua/