Спліт. Національний банк України. НКЦПФР

Спліт Нацкомфінпослуг: Національний банк України, НКЦПФР

СПЛІТ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

Національний банк України, НКЦПФР

З 1 липня 2020 року функцію регулятора ринків небанківських фінансових послуг виконують Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Це передбачено Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (так званий "спліт").

Національний банк України

З 1 липня 2020 року Національний банк перейняв на себе функції регулятора ринку небанківських фінансових послуг: страхових, лізингових, факторингових компаній, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових компаній.

Національний банк видає ліцензії учасникам небанківського фінансового ринку та реєструє учасників платіжного ринку з метою захисту прав споживачів фінансових послуг, сприяючи у такий спосіб фінансовій стабільності в Україні.

Національний банк видає ліцензії.

Небанківським фінансовим установам на такі фінансові послуги:

 • Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення
 • Фінансовий лізинг
 • Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
 • Надання гарантій
 • У сфері страхування
 • Факторинг

Небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв’язку на:

 • Переказ коштів
 • Здійснення валютних операцій

Юридичним особам на:

 • Фінансовий лізинг
 • Надання банкам послуг з інкасації

Національний банк реєструє учасників платіжного ринку:

 • Платіжні системи
 • Учасників платіжних систем
 • Операторів послуг платіжної інфраструктури

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

З 01 липня 2020 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення:

 • Брокерська діяльність
 • Дилерська діяльність
 • Андеррайтинг
 • Діяльність з управління цінними паперами
 • Діяльність з управління активами
 • Діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю
 • Діяльність з управління іпотечним покриттям
 • Депозитарна діяльність депозитарної установи
 • Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування
 • Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів
 • Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
 • Клірингова діяльність
 • Діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
 • Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів

Отримати безкоштовну консультацію з приводу Спліт Ви можете за телефоном: +380442211110 або залишивши заявку на сайті, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом:

  Вже працюють з нами:

  Брокерська діяльність

  Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема на підставі договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

  Брокер може виступати поручителем або гарантом виконання зобов’язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця цінними паперами з клієнтом.

  Брокер може надавати своїм клієнтам консультації щодо купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів.

  На кошти та цінні папери клієнтів, що передаються брокеру або знаходяться у них згідно з договорами на здійснення брокерської діяльності, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями торговця цінними паперами, не пов’язаними із здійсненням ним функцій брокера.

  Реєстрація брокерскої діяльності

  З метою створення, реєстрації брокера, торговця цінними паперами необхідно пройти основні етапи:

  1. Реєстрація юридичної особи
  2. Приведення до нормативів фінансової компанії
  3. Отримання рекомендацій від діючих торговців цінними паперами
  4. Членство в СРО – саморегулюючій організації на ринку цінних паперів
  5. Отримання ліцензії на брокерську діяльність
  6. Внесення в реєстр фінансових компаній
  7. Постановка на облік в службі фінансового моніторингу

  Ліцензія на брокерську діяльність

  Брокерська діяільність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії на брокерську діяльність, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  Отримання ліцензії на брокерську діяльність процедура складна і вимагає виконання ряду ліцензійних умов.

  Умови отримання ліцензії на брокерську діяльність:

  • Членство в СРО
  • Статутний капітал
  • Приміщення
  • Сертифікація працівників
  • Керівник
  • Головний бухгалтер
  • Фінансовий стан учасника
  • Ділова репутація

  СРО

  Одна з умов отримання ліцензії на брокерську діяільність є - членство щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності та включення брокеру до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

  Статутний капітал брокера

  Торговець цінними паперами може отримати ліцензію на брокерську діяльність за умов наяності сплаченого статутного капіталу:

  • Брокерська діяльністіь – не менш як 1 мільйон гривень

  Також отримання ліцензії на брокерську діяльність вимагає дотримуватись таких вимог:

  • Частка статутного капіталу брокера що належить іншому торговцю цінними паперами, не може перевищувати 10 відсотків
  • Частка брокера разом з пов’язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів не може становити більше 5 відсотків
  • Частка брокера у статутному капіталі депозитарної установи не може становити більше 5 відсотків

  Приміщення брокера

  Загальна площа приміщення брокера, його відокремленого підрозділу повинна становити не менше ніж 20 кв. м.

  У разі організації брокером діяльності в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, площа приміщення по кожному такому підрозділу повинна становити не менше 10 кв. м.

  Сертифіковані працівники брокера

  Умовою отримання ліцензії на брокерську діяльність необхідно мати сертифікованих фахівців вже на момент процедури ліцензування брокерської діяльності.

  У брокера при отриманні ліцензії на брокерську діяльность, кваліфікаційні вимоги такі:

  • Не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) – для відокремленого підрозділу, який провадить будь-який з цих видів діяльності.

  Керівник брокера

  Керівник брокера (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні брокерської діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

  Керівник брокера (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи як керівної посадової особи на фондовому ринку не менше одного року.

  Головний бухгалтер брокера

  Головний бухгалтер брокера повинен відповідати таким професійним вимогам:

  • Мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр)
  • Мати документ про підвищення кваліфікації шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку. У разі відсутності такого документа у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера пройти підвищення кваліфікації. Проходити дане підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки
  • Не мати непогашеної або незнятої судимості за злочини проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю
  • Мати стаж трудової діяльності на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох років в фінансовій установі або не менше п’яти років в будь-якій іншій установі

  Фінансовий стан власника

  Брокер та його власники з істотною участю повинні відповідати таким вимогам.

  Фінансовий (майновий) стан фізичної особи прямого власника з істотною участю у торговця цінними паперами має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у розмірі більшому, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу заявника.

  Отримати безкоштовну консультацію:

   НОРМАТИВНІ АКТИ ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

   Нормативно-правова база

   01.  Закон України Про цінні папери та фондовий ринок

   02.  Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами

   03.  Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

   ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ БРОКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   Етапи створення Брокера

   01.  Реєстрація компанії

   Підготовка статутних документів, узгодження посади директора, реєстрація юридичної особи

   02.  Приведення до нормативів

   Формування статутного капіталу, навчання персоналу, аудит, розробка правил і положень

   03.  Участь в СРО

   Підготовка пакету документів для участі в СРО, отримання рекомендації від інших учасників, участь в СРО

   04.  Отримання ліцензії

   Розробка правил, аудит, підготовка документів для ліцензії, видача ліцензії на брокерську діяльність

   ЯКІ УМОВИ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОТРІБНО ВИКОНАТИ

   Вимоги до створення Торговця цінними паперами

   регистрация финансовой компании

   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ВИМОГИ ТЦБ

   Професійні учасники фондового ринку – юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України, а також Центральний депозитарій цінних паперів.

   РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТЦБ

   Торговець цінними паперами може отримати ліцензію на торгівлі цінними паперами за умов наяності сплаченого статутного капіталу:

   • Дилерська діяльність – у розмірі не менш як 500 тисяч гривень
   • За умов брокерської діяльності – не менш як 1 мільйон гривень
   • Андеррайтинг або діяльність з управління цінними паперами – не менш як 7 мільйонів гривень

   ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ ТЦБ

   Загальна площа приміщення торговця цінними паперами (крім банку), його відокремленого підрозділу повинна становити не менше ніж 20 кв. м, крім випадку провадження тільки дилерської діяльності, коли приміщення може бути площею не менше ніж 10 кв. м.

   У разі організації торговцем цінних паперів діяльності в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід’ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, площа приміщення по кожному такому підрозділу повинна становити не менше 10 кв. м.

   УЧАСТЬ В СРО ТЦБ

   Одна з умов отримання ліцензії на торгівлю цінними паперами є – членство щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності та включення торговця цінними паперами (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

   ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ ТЦБ

   Для дилерської діяльності наявність – не менше двох сертифікованих фахівців.

   Для брокерської діяльності наявність – не менше трьох сертифікованих фахівців.

   Для провадження одночасно декількох видів професійної діяльності – не менше чотирьох сертифікованих фахівців.

   ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА ТЦБ

   Керівник торговця цінними паперами (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи як керівної посадової особи на фондовому ринку не менше одного року.

   ВИМОГИ ДО ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ТЦБ

   Головний бухгалтер торговця цінними паперами повинен відповідати таким професійним вимогам:

   – Мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр)

   – Мати документ про підвищення кваліфікації шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку. У разі відсутності такого документа у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера пройти підвищення кваліфікації. Проходити дане підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки

   – Не мати непогашеної або незнятої судимості за злочини проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю

   – Мати стаж трудової діяльності на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох років в фінансовій установі або не менше п’яти років в будь-якій іншій установі

   ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБОТИ

   Для початку роботи необхідно надати:

   1. Дані про засновників і кінцевих бенефіціарів.
   2. Дані про Приміщення (фізичну адресу, за якою буде знаходитися компанія).
   3. Дані про Керівника, Головному бухгалтера, Відповідальним за фінансовий моніторинг (може бути особі Директора / Головного бухгалтера): копію паспорта та ідентифікаційного, диплом, трудова книжка.
   4. Дані про персонал ТЦБ.
   5. Планована назва Компанії.

   Консультація Безкоштовно!

   Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом!

    Отзывы БМГ, bmg

    Замовити послугу

    ЗАМОВИВШИ У НАС ПОСЛУГУ ВИ ОТРИМУЄТЕ

    01.  Консультування

    Допомагаємо, консультуємо і знаємо як вирішити поставлені завдання

    02.  Схему роботи

    Погоджуємо і даємо робочі інструменти для реалізації планів

    03.  Термін

    Важливий результат, а не процес. Терміни проговорюються на початку

    04.  Гарантію

    Беремося за виконання роботи, в якій впевнені, за результат відповідаємо

    Залиште Заявку!

    Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!

     ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

     Про Нас

     Ми знаємо, що для Вас важливий результат, а не процес. Більше 10 років роботи на ринку, більше 1000 успішно реалізованих проектів, ми знаємо як отримати потрібний результат в термін

     Досвід

     Досвід більше 10 років, понад 1000 успішних проектів по всій Україні

     Професіоналізм

     У нас працюють практикуючі фахівці з досвідом роботи від 5 років

     Гарантія

     Ми гарантуємо в договорі виконання того чи іншого проекту

     10

     Років досвіду

     100

     Відкритих компаній

     300

     Отриманних ліцензій

     1000

     Успішних проектів

     МИ ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ПРОЕКТАМИ

     Наші Клієнти

     клиенты бмг, dtek
     клиенты бмг, metinvest
     клиенты бмг, pokupon
     клиенты бмг, metal-yapi
     клиенты бмг, e-groshi
     клиенты бмг, e-rassrochka
     клиенты бмг, aeg
     клиенты бмг, райффайзен