Разрешение, Декларация на работы повышенной опасности

Получить Разрешение Декларацию на работы повышенной опасности, эксплуатацию машин и оборудования

Разрешение на работы повышенной опасности

Компания BMG имеет 10 летний опыт предоставления услуг по оформлению разрешения и/или декларации на работы повышенной опасности в Украине. BMG успешно реализовало более 1000 проектов, получило более 1000 разрешений и лицензий любой сложности, как работы так и на эксплуатацию оборудования повышенной опасности.

Услуги BMG по оформлению разрешения на работы повышенной опасности:

Получить бесплатную консультацию по получению разрешения и/или декларации повышенной опасности Вы можете по телефону: +380442211110 или выберите перечень работ, который Вам нужен, оставьте заявку на сайте, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:

  Уже работают с нами:

  Разрешение охрана труда

  По видам работ повышенной опасности и / или эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности различают:

  1. Разрешение.
  2. Декларацию.

  Для получения разрешения, в зависимости от видов работ, подают в органы Гоструда или Территориальные орган Гоструда следующие документы:

  1. Заключение экспертизы
  2. Заявление

  Заключение экспертизы - документ, состоящий экспертной организацией по результатам проведения экспертизы состояния охраны труда и безопасности промышленного производства субъекта хозяйствования по форме, разработанной Гоструда и утвержденной в установленном порядке, содержит информацию о соответствии (несоответствии) объекта экспертизы требованиям законодательства по вопросам охраны труда и промышленной безопасности и на основании которого принимается решение о выдаче разрешения.

  Срок выдачи (продления срока действия) разрешения или уведомления работодателя, производителя или поставщика об отказе в его выдаче (продлении срока действия) составляет десять рабочих дней со дня получения документов.

  Срок действия разрешения на выполнение работ повышенной опасности или на эксплуатацию машин, механизмов и оборудования повышенной опасности составляет пять лет.

  Действие разрешения распространяется на всю территорию Украины. Предприятия, получившие разрешение и намерен выполнять работы повышенной опасности и / или эксплуатировать (применять) машины, механизмы, оборудование повышенной опасности (в том числе обособленным подразделением), должен письменно уведомить об этом территориальный орган Гоструда по месту выполнения таких работ и / или эксплуатации (применения) таких машин, механизмов, оборудования не позднее чем за десять рабочих дней до начала их выполнения и / или эксплуатации (применения) с предоставлением копии разрешения.

  Декларация на работы повышенной опасности

  Предприятия, которые намерены выполнять работы повышенной опасности и / или эксплуатировать машины, механизмы, оборудование повышенной опасности, должны подать в территориальный отдел центра предоставления административных услуг: заполненную декларацию на работы повышенной опасности.

  Срок выдачи декларации на работы повышенной опасности составляет десять рабочих дней со дня получения документов.

  Декларация на работы повышенной опасности заполняется и подается на каждый объект выполнения работ и / или эксплуатации машин, отдельно.

  Срок действия декларации на работы повышенной опасности - бессрочный.

  Рассчитать стоимость разрешения на начало работ повышенной опасности

   1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, розподіл, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас.2. Вибухові роботи та роботи, пов'язані з використанням енергії вибуху.3. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.4. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.5. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.6. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним та зрідженим газом.7. Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб і феросплавів.8. Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин.9. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.10. Підземні та відкриті гірничі роботи.11. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.12. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.13. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.14. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.15. Газополум'яні роботи.16. Роботи із збагачування корисних копалин.

   1. Устатковання, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас.2. Технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.3. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.4. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній, металургійній та коксохімічній галузях промисловості.5. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.6. Технологічне устатковання для хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної та поліграфічної галузей промисловості, целюлозно-паперового, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.7. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі.8. Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання).9. Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.10. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °C, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.11. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, підйомники та колиски для підіймання працівників.

   1. Радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль.2. Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, грейферів, захватів).3. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.4. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.5. Роботи із застосуванням піротехнічних виробів.6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.7. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання.8. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).9. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.10. Водолазні роботи.11. Маркшейдерські роботи12. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.13. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.14. Роботи верхолазні та скелелазні.15. Роботи із збереження та переробки зерна.16. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.17. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.18. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.19. Зварювальні роботи.

   1. Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря.2. Технологічне обладнання з переробки природного каменю.3. Ковальсько-пресове устатковання.4. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).5. Технологічні транспортні засоби.

   Консультация Бесплатно!

   Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами ближайшее время!

    НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    Нормативно-правовая база

    01. Закон Украины: Об охране труда

    02. Порядок выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности

    ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

    Этапы оформления разрешения на начало работ повышенной опасности

    01. Перечень работ

    Выбрать, согласовать перечень работ повышенной опасности или/и эксплуатацию оборудования, которые планирует выполнять организация

    02.  Экспертиза

    Обучить персонал, получить удостоверения, подготовить пакет документов на соответствие требованиям, пройти экспертизу

    03. Подача на Комиссию

    Подать экспертизу и сопровождающие документы в территориальный орган Гоструда с целью получения разрешения

    04.  Получение Разрешения

    Решение относительно выдачи разрешения принимается на протяжении 10 рабочих дней с момента подачи документов

    УСЛОВИЯ КОТОРЫЕ НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ

    Требования получения разрешения, Декларация на работы повышенной опасности

    регистрация финансовой компании

    ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА

    Работники при приеме на работу и в процессе работы должны проходить за счет работодателя инструктаж, обучение по вопросам охраны труда, по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от несчастных случаев и правил поведения в случае возникновения аварии.
    Работники, занятые на работах с повышенной опасностью или там, где есть потребность в профессиональном отборе, должны ежегодно проходить за счет работодателя специальное обучение и проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда.
    Перечень работ с повышенной опасностью утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны труда.
    Должностные лица, деятельность которых связана с организацией безопасного ведения работ, при приеме на работу и периодически, один раз в три года, проходят обучение, а также проверку знаний по вопросам охраны труда с участием профсоюзов.
    Порядок проведения обучения и проверки знаний должностных лиц по вопросам охраны труда определяется типовым положением, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны труда.
    Не допускаются к работе работники, в том числе должностные лица, не прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда.
    В случае выявления у работников, в том числе должностных лиц, неудовлетворительных знаний по вопросам охраны труда, они должны в месячный срок пройти повторное обучение и проверку знаний.
    Изучение основ охраны труда, а также подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда с учетом особенностей производства соответствующих объектов экономики обеспечиваются федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере образования и науки, во всех учебных заведениях по программам, согласованным с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны труда.

    МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

    Предприятие обязано за свой счет обеспечить финансирование и организовать проведение предварительного (при приеме на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или таких, где есть потребность в профессиональном отборе, ежегодного обязательного медицинского осмотра лиц в возрасте до 21 года. По результатам периодических медицинских осмотров в случае необходимости работодатель должен обеспечить проведение соответствующих оздоровительных мероприятий. Медицинские осмотры проводятся соответствующими учреждениями здравоохранения, работники которых несут ответственность согласно законодательству за соответствие медицинского заключения фактическому состоянию здоровья работника. Порядок проведения медицинских осмотров определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

    ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

    Работодатель обязан создать на рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда в соответствии с нормативно-правовых актов, а также обеспечить соблюдение требований законодательства относительно прав работников в области охраны труда.

    С этой целью работодатель обеспечивает функционирование системы управления охраной труда, а именно:

    • – создает соответствующие службы и назначает должностных лиц, обеспечивающих решение конкретных вопросов охраны труда, утверждает инструкции об их обязанностях, правах и ответственности за выполнение возложенных на них функций, а также контролирует их соблюдение;
    • – разрабатывает с участием сторон коллективного договора и реализует комплексные мероприятия для достижения установленных нормативов и повышения существующего уровня охраны труда;
    • – обеспечивает выполнение необходимых профилактических мероприятий в соответствии с изменяющимися обстоятельствами;
    • – внедряет прогрессивные технологии, достижения науки и техники, средства механизации и автоматизации производства, требования эргономики, положительный опыт по охране труда и т.д.;
    • – обеспечивает надлежащее содержание зданий и сооружений, производственного оборудования, мониторинг за их техническим состоянием;
    • – обеспечивает устранение причин, приводящих к несчастных случаев, профессиональных заболеваний и осуществления профилактических мероприятий, определенных комиссиями по итогам расследования этих причин;
    • – организует проведение аудита охраны труда, лабораторных исследований условий труда, оценку технического состояния производственного оборудования, аттестаций рабочих мест на соответствие нормативно-правовым актам по охране труда в порядке и сроки, определяемые законодательством, и по их итогам принимает меры к устранению опасных и вредных для здоровья производственных факторов;
    • – разрабатывает и утверждает положения, инструкции, другие акты по охране труда, действующих в пределах предприятия (далее – акты предприятия), и устанавливают правила выполнения работ и поведения работников на территории предприятия, в производственных помещениях, на строительных площадках, рабочих местах в соответствии с нормативно правовых актов по охране труда, обеспечивает бесплатно работников нормативно-правовыми актами и актами предприятия по охране труда;
    • – осуществляет контроль за соблюдением работником технологических процессов, правил обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производства, использованием средств коллективной и индивидуальной защиты, выполнением работ в соответствии с требованиями по охране труда;
    • – организует пропаганду безопасных методов труда и сотрудничество с работниками в области охраны труда;
     принимает срочные меры для помощи пострадавшим, привлекает при необходимости профессиональные аварийно-спасательные формирования в случае возникновения на предприятии аварий и несчастных случаев.

    Работодатель несет непосредственную ответственность за нарушение указанных требований.

    РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ

    Предприятие должно получить разрешение на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности (далее – разрешение). Центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны труда, выдает разрешения на основании заключения экспертизы состояния охраны труда и безопасности промышленного производства субъекта хозяйствования, проведенной экспертно-техническими центрами, которые относятся к сфере управления центрального органа исполнительной власти , реализующим государственную политику в сфере охраны труда, или независимыми экспертными организациями, которые обеспечивают научно-техническую поддержку государственного надзора в сфере промышленной безо и и охраны труда. На применение машин, механизмов, оборудования повышенной опасности производитель или поставщик оборудования повышенной опасности получает разрешение до принятия обязательств на поставку. Получение разрешения не требуется в случае эксплуатации (применения) оборудования повышенной опасности, которое принято в эксплуатацию с выдачей соответствующего сертификата или в отношении которого зарегистрировано декларацию о готовности к эксплуатации, а также в случае регистрации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности центральным органом исполнительной власти, реализует государственную политику в сфере охраны труда.

    ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ

    Для начала работы необходимо предоставить:

    • – Выбранный перечень работ
    • – Реквизиты компании, данные НДС (при наличии), контактные данные предприятия
    • – Выписка из реестра
    • – Организационная структура предприятия
    • – Данные о наличии арендованной или собственной техники
    • – Данные о выполненных объектах

    Консультация Бесплатно!

    Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

     Отзывы БМГ, bmg

     Заказать услугу

     ЗАКАЗАВ У НАС УСЛУГУ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

     01.  Консультирование

     Помогаем, консультируем и знаем как решить поставленные задачи

     02.  Схему работы

     Согласовываем и даем рабочие инструменты для реализации планов

     03.  Сроки

     Важен результат, а не процесс. Сроки проговариваются на начале

     04.  Гарантию

     Беремся за выполнения работы, в которой уверены, за результат отвечаем

     Оставьте Заявку!

     Мы свяжемся с Вами ближайшее время!

      ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

      О Нас

      Мы знаем, что для Вас важен результат, а не процесс. Более 10 лет работы на рынке, более 1000 успешно реализованных проектов, мы знаем как получить нужный результат в срок

      Опыт

      Опыт более 10 лет, более 1000 успешных проектов по всей Украине

      Профессионализм

      У нас работают практикующие специалисты с опытом работы от 5 лет

      Гарантия

      Мы гарантируем в договоре выполнение того или иного проекта

      10

      Лет опыта

      100

      Открытых компаний

      300

      Полученных лицензий

      1000

      Успешных проектов

      МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ ПРОЕКТАМИ

      Наши Клиенты

      клиенты бмг, райффайзен
      клиенты бмг, aeg
      клиенты бмг, dtek
      клиенты бмг, metinvest
      клиенты бмг, pokupon
      клиенты бмг, metal-yapi
      клиенты бмг, e-groshi
      клиенты бмг, e-rassrochka