Реєстрація Корпоративного інвестиційного фонду

Реєстрація Корпоративного інвестиційного фонду, порядок створення корпоративного інвестиційного фонду

РЕЄСТРАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

Опис

Компанія BMG має 10 річний досвід надання послуг по створенню і реєстрації корпоративних інвестиційних фондів в Україні. BMG успішно реалізувало більше 1000 проектів, відкрили більше 100 фінансових організацій і отримали понад 300 ліцензій на фінансову діяльність.

Послуги BMG по створенню корпоративного інвесиційного фонду:

 • Термін реєстрації КІФ: 4-6 місяців
 • Тип послуги: реєстрація КІФ “під ключ”
 • Гарантія: гарантуємо виконання послуг в повному обсязі в термін
 • Спосіб оплати: згідно договору
 • Вартість послуг: за запитом
 • Досвід з 2008 року

Отримати безкоштовну консультацію з приводу реєстрації корпоративного інвестиційного фонду Ви можете за телефоном: +380442211110 або залишивши заявку на сайті, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом:

  Вже працюють з нами:

  Корпоративний інвестиційний фонд

  Корпоративний інвестиційний фонд це - юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

  Корпоративний інвестиційний фонд не відповідає за зобов’язаннями учасників корпоративного фонду. До корпоративного фонду та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення учасниками корпоративного фонду протиправних дій.

  Учасники корпоративного інвестиційного фонду КІФ не відповідають за зобов’язаннями корпоративного фонду і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю корпоративного фонду, тільки в межах належних їм акцій корпоративного фонду, крім учасників корпоративних фондів, до складу активів яких входять більше 10 відсотків акцій банку або більше 50 відсотків корпоративних прав особи, яка є власником істотної участі у банку, які у такому разі відповідають за зобов’язаннями банку відповідно до закону. До учасників корпоративного фонду не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, у разі вчинення протиправних дій корпоративним фондом або іншими учасниками корпоративного фонду, крім учасників корпоративних фондів, до складу активів яких входять більше 10 відсотків акцій банку або більше 50 відсотків корпоративних прав особи, яка є власником істотної участі у банку, до яких можуть застосовуватися санкції відповідно до закону, що регулює діяльність банків, внаслідок вчинення протиправних дій компанією з управління активами, що здійснює управління акціями банку від імені такого корпоративного фонду.

  Діяльність корпоративного інвестиційного фонду

  Управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами.

  Зберігання активів корпоративного інвестиційного фонду здійснює на підставі відповідного договору зберігач активів корпоративного інвестиційного фонду.

  Договір між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з управління активами про управління активами корпоративного інвестиційного фонду та договір між корпоративним інвестиційним фондом і зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду укладаються на строки, визначені сторонами договорів. Дію таких договорів може бути продовжено за рішенням загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

  Корпоративний інвестиційний фонд не має права:

  1. Здійснювати емісію цінних паперів, крім акцій корпоративного інвестиційного фонду.
  2. Надавати активи у заставу в інтересах третіх осіб.
  3. Розміщувати акції корпоративного фонду за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу, крім розміщення акцій корпоративного фонду серед засновників з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду.
  4. Відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених у цьому Законі або нормативно-правових актах Комісії.
  5. Створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.
  6. Надавати позику (крім венчурного фонду).

  Реєстрація Корпоративного інвестиційного фонду

  Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку створення корпоративного інвестиційного фонду.

  Корпоративний інвестиційний фонд набуває статусу інституту спільного інвестування з дня внесення відомостей про нього до Реєстру.

  У період між реєстрацією КІФ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і внесенням відомостей до Реєстру корпоративний інвестиційний фонд не має права вчиняти будь-які дії, крім тих, що спрямовані на його створення та внесення відомостей про нього до Реєстру.

  У разі заснування корпоративного інвестиційого фонду його акції підлягають приватному розміщенню.

  До державної реєстрації корпоративного інвестиційного фонду та його статуту в органах державної реєстрації засновники корпоративного інвестиційного фонду мають сплатити 100 відсотків розміру початкового статутного капіталу.

  Засновники корпоративного фонду сплачують акції КІФ виключно коштами.

  Порядоку створення корпоративного інвестиційного фонду

  Порядок створення корпоративного інвестиційного фонду можно розділити за такими етапами:

  1. Прийняття зборами засновників рішення про створення корпоративного інвестиційного фонду, затвердження проекту його статуту та про приватне розміщення акцій корпоративного фонду.
  2. Подання до Комісії заяви та всіх документів, необхідних для погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрації випуску акцій КІФ з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду.
  3. Реєстрація Комісією випуску акцій КІФ, погодження проекту статуту корпоративного інвестиційного фонду та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій КІФ.
  4. Присвоєння акціям КІФ міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.
  5. Укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій корпоративного фонду та оформлення глобального сертифіката.
  6. Приватне розміщення акцій КІФ серед засновників корпоративного фонду.
  7. Оплата повної номінальної вартості акцій корпоративного фонду з метою формування початкового статутного капіталу.
  8. Затвердження установчими зборами корпоративного фонду результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, затвердження статуту, обрання членів наглядової ради корпоративного фонду, затвердження проектів договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів корпоративного фонду.
  9. Державна реєстрація корпоративного фонду та його статуту в органах державної реєстрації;
  10. Укладення договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів корпоративного фонду.
  11. Подання до Комісії всіх документів, необхідних для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру.
  12. Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, зареєстрованого регламенту, свідоцтва про внесення до Реєстру та зареєстрованого звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду.

  Статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду

  Мінімальний розмір статутного капіталу корпоративного фонду становить 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації фонду як юридичної особи.

  Установчі збори корпоративного інвестиційного фонду

  На установчих зборах корпоративного фонду вирішуються питання про:

  1. Затвердження статуту корпоративного фонду.
  2. Створення наглядової ради корпоративного фонду та обрання її членів.
  3. Уповноваження представника (представників) на вчинення дій, пов’язаних із створенням корпоративного фонду.
  4. Затвердження результатів приватного розміщення акцій корпоративного фонду серед засновників.
  5. Затвердження проектів договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів корпоративного фонду.
  6. Вчинення інших дій, необхідних для створення корпоративного фонду.

  Статут корпоративного інвестиційного фонду

  Статут корпоративного інвестиційного фонду повинен містити відомості про:

  1. Повне найменування корпоративного фонду українською мовою.
  2. Тип корпоративного фонду (відкритий, інтервальний, закритий).
  3. Вид корпоративного фонду (диверсифікований, недиверсифікований, спеціалізований, кваліфікаційний).
  4. Клас інвестиційного фонду у разі, якщо корпоративний фонд є спеціалізованим або кваліфікаційним.
  5. Належність корпоративного фонду до венчурного або біржового фонду.
  6. Спільне інвестування як виключну діяльність корпоративного фонду.
  7. Обмеження щодо діяльності відповідно до цього Закону.
  8. Строк діяльності корпоративного фонду у разі, якщо такий корпоративний фонд є строковим.
  9. Розмір статутного капіталу.
  10. Номінальну вартість і загальну кількість акцій корпоративного фонду.
  11. Порядок виплати дивідендів учасникам корпоративного фонду (для закритого корпоративного фонду), крім випадків, якщо статутом передбачено, що виплата дивідендів не здійснюється.
  12. Порядок скликання та проведення загальних зборів.
  13. Компетенцію загальних зборів та порядок прийняття ними рішень.
  14. Спосіб повідомлення учасникам корпоративного фонду про зміни у порядку денному загальних зборів.
  15. Кількісний склад, компетенцію наглядової ради та порядок прийняття нею рішень.
  16. Порядок внесення змін до статуту.
  17. Порядок припинення корпоративного фонду.

  Регламент корпоративного інвестиційного фонду

  Корпоративний фонд зобов’язаний зареєструвати регламент протягом шести місяців з дня державної реєстрації корпоративного фонду як юридичної особи.

  Регламент КІФ повинен містити відомості про:

  1. Повне найменування корпоративного фонду.
  2. Ідентифікаційний код корпоративного фонду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
  3. Місцезнаходження корпоративного фонду.
  4. Дату та номер свідоцтва про державну реєстрацію корпоративного фонду і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію.
  5. Строк діяльності корпоративного фонду (для строкового корпоративного фонду).
  6. Умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами, зберігача активів корпоративного фонду, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників корпоративного фонду.
  7. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій корпоративного фонду.
  8. Порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю корпоративного фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів.
  9. Порядок виплати дивідендів (для закритого корпоративного фонду, якщо можливість їх виплати передбачена статутом такого корпоративного фонду).
  10. Порядок та строки викупу корпоративним фондом своїх акцій.
  11. Інвестиційну декларацію.
  12. Мінімальну вартість активів, що є предметом договорів, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню наглядовою радою.

  Регламент може містити інші відомості.

  Органи корпоративного інвестиційного фонду

  Органами корпоративного фонду є загальні збори та наглядова рада.

  Загальні збори корпоративного інвестиційного фонду

  До виключної компетенції загальних зборів КІФ належать:

  1. Внесення змін до статуту корпоративного фонду.
  2. Прийняття рішення про розміщення акцій корпоративного фонду.
  3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу корпоративного фонду.
  4. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу корпоративного фонду.
  5. Затвердження проспекту емісії акцій корпоративного фонду.
  6. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них.
  7. Затвердження інших внутрішніх документів корпоративного фонду, якщо інше не передбачено статутом або регламентом.
  8. Затвердження річного звіту корпоративного фонду.
  9. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру для закритого корпоративного фонду, якщо можливість їх виплати передбачена статутом такого корпоративного фонду.
  10. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
  11. Обрання членів наглядової ради.
  12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
  13. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради, компанії з управління активами та зберігача активів корпоративного фонду.
  14. Прийняття рішення про ліквідацію корпоративного фонду, обрання ліквідаційної комісії, затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів корпоративного фонду на дату прийняття такого рішення.
  15. Прийняття рішення про продовження строку діяльності корпоративного фонду.
  16. Прийняття рішення про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею.
  17. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним.
  18. Прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.
  19. Прийняття рішення про обрання (заміну) оцінювача майна корпоративного фонду та укладення договору з ним.
  20. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та укладення договору з ним.
  21. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом.

  Наглядова рада корпоративного інвестиційного фонду

  Наглядова рада корпоративного фонду є органом, що здійснює захист прав учасників корпоративного фонду, та відповідно до цього Закону і статуту корпоративного фонду здійснює нагляд за діяльністю корпоративного фонду і виконанням умов регламенту, інвестиційної декларації та договору про управління активами корпоративного фонду.

  Створення наглядової ради корпоративного фонду є обов’язковим.

  До компетенції наглядової ради КІФ належать:

  1. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, крім скликання учасниками корпоративного фонду позачергових загальних зборів.
  2. Затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання учасниками корпоративного фонду позачергових загальних зборів.
  3. Обрання голови наглядової ради.
  4. Затвердження регламенту та змін до нього.
  5. Затвердження змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду.
  6. Обрання реєстраційної комісії, за винятком скликання позачергових загальних зборів учасниками корпоративного фонду.
  7. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів (для корпоративного фонду закритого типу).
  8. Визначення дати складення переліку учасників корпоративного фонду, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, та дати складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах.
  9. Затвердження договорів щодо активів корпоративного фонду, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену статутом або регламентом мінімальну вартість.
  10. Вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом корпоративного фонду.

  Ліквідація корпоративного фонду

  Корпоративний фонд припиняється виключно шляхом ліквідації.

  Добровільна ліквідація корпоративного фонду здійснюється за рішенням загальних зборів учасників корпоративного фонду у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог Цивільного кодексу України.

  Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується в обов’язковому порядку, якщо:

  1. Внаслідок викупу акцій корпоративного фонду вартість його активів стала меншою, ніж встановлений цим Законом мінімальний розмір статутного капіталу корпоративного фонду.
  2. Закінчився строк діяльності корпоративного фонду (для строкового корпоративного фонду).
  3. Проспект емісії акцій корпоративного фонду, випущених з метою спільного інвестування, не зареєстровано протягом одного року з дня внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру.
  4. Протягом одного місяця після закінчення дії договору з компанією з управління активами та/або зберігачем активів корпоративного фонду строк дії такого договору не продовжено або не укладено договір з іншою компанією з управління активами та/або зберігачем активів корпоративного фонду.
  5. Анульовано ліцензію, видану компанії з управління активами на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, та не укладено протягом 30 робочих днів договір з іншою компанією з управління активами.
  6. Анульовано ліцензію, видану зберігачу активів корпоративного фонду на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та не укладено протягом 30 робочих днів договір з іншим зберігачем активів інституту спільного інвестування.
  7. В інших випадках, передбачених законодавством.

  Ліквідація строкового корпоративного фонду до закінчення строку, встановленого регламентом, є можливою за умови згоди усіх його учасників.

  Процедура ліквідації корпоративного інвестиційного фонду

  Процедура ліквідації корпоративного фонду здійснюється в такому порядку:

  1. Прийняття загальними зборами рішення про ліквідацію корпоративного фонду, про обрання ліквідаційної комісії, про зупинення розміщення та обігу акцій корпоративного фонду (крім операцій, пов’язаних із викупом акцій корпоративного фонду), про розрахунки з учасниками корпоративного фонду іншими, ніж кошти, активами фонду.
  2. Задоволення вимог кредиторів, у тому числі компанії з управління активами корпоративного фонду, зберігача активів корпоративного фонду, депозитарію, аудитора (аудиторської фірми) та оцінювача майна корпоративного фонду.
  3. Реалізація активів корпоративного фонду, крім випадків, передбачених законодавством.
  4. Складення ліквідаційною комісією проміжного ліквідаційного балансу.
  5. Затвердження наглядовою радою проміжного ліквідаційного балансу.
  6. Розподіл ліквідаційною комісією активів корпоративного фонду в порядку, визначеним законодавством.
  7. Складення ліквідаційною комісією ліквідаційного балансу.
  8. Подання ліквідаційною комісією до Комісії документів для скасування реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, скасування проспекту емісії акцій корпоративного фонду та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду.
  9. Скасування Комісією реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, проспекту емісії акцій корпоративного фонду та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду.
  10. Подання ліквідаційною комісією до Комісії документів для скасування реєстрації регламенту, анулювання свідоцтва про внесення до Реєстру та виключення відомостей про корпоративний фонд з Реєстру.
  11. Виключення Комісією відомостей про корпоративний фонд з Реєстру.
  12. Державна реєстрація припинення корпоративного фонду.

  Отримати безкоштовну консультацію:

   НОРМАТИВНІ АКТИ ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

   Нормативно-правова база

   01.  Закон України: Про інститути спільного інвестування

   02.  Ліцензійні умови: Провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

   03.  Професійні вимоги: До головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів

   ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

   Етапи створення Корпоративного інвестиційного фонду

   01.  Прийняття рішення

   Рішення про створення корпоративного фонду, затвердження проекту його статуту та приватне розміщення акцій корпоративного фонду

   02.  Приватне розміщення акцій

   Оплата повної номінальної вартості акцій корпоративного фонду з метою формування початкового статутного капіталу

   03.  Реєстрація корпоративного фонду

   Державна реєстрація корпоративного фонду та його статуту в органах державної реєстрації

   04.  Реєстрація випуску акцій

   Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, регламенту, свідоцтва про внесення до Реєстру та звіту про результати приватного розміщення

   ЯКІ УМОВИ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОТРІБНО ВИКОНАТИ

   Вимоги до створення КУА

   регистрация финансовой компании

   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ВИМОГИ КУА

   Компанія з управління активами створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та здійснює діяльність відповідно до вимог законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених Законами України «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», і нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії з цього питання.

   СТАТУТ КУА

   Компанія з управління активами, у статуті має зазначити відомості про:

   • Види діяльності, провадження яких буде здійснювати заявник.
   • Заборону щодо поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених законодавством.
   • Здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів з урахуванням обмежень, передбачених Законами України «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення».
   • Створення резервного фонду компанії з управління активами.
   • Уповноважений орган, що приймає рішення про створення, ліквідацію пайового інвестиційного фонду, випуск інвестиційних сертифікатів та інших дій, пов’язаних зі здійсненням діяльності з управління активами інституційних інвесторів.
   • Структурний підрозділ або окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю), який здійснюється відповідно до вимог Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну Діяльність на фондовому ринку.

   РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ КУА

   Розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не менше ніж 7000000 гривень на день подання документів до Комісії для отримання ліцензії КУА.

   ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КУА

   У складі учасників (акціонерів) компанії з управління активами не можуть бути фізичні особи, які мають не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цієї компанії.

   Інформація щодо структури власності та пов’язаних осіб компанії з управлінню активами є прозорою та такою, що відповідає вимогам Ліцензійних умов, якщо розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі відносини контролю між ними. Зазначена інформація заявника щодо структури власності та пов’язаних осіб заявника має бути правдивою, повною, містити інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідати вимогам цих Ліцензійних умов.

   Для юридичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, розмір власних коштів є достатнім, якщо він за обсягом перевищує номінальну вартість належної йому частки.

   Для юридичної особи, що є кінцевим власником заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він за обсягом не менше ніж розмір номінальної вартості відповідної частки у заявника.

   Фінансовий (майновий) стан фізичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у обсязі, що перевищує номінальну вартість належної йому частки.

   Фінансовий (майновий) стан фізичної особи, яка є кінцевим власником заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у обсязі не меншому, ніж розмір номінальної вартості відповідної частки у заявника.

   ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ КУА

   Загальна площа приміщення для забезпечення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанією повинна становити не менше ніж 30 м кв., а його відокремленим структурним підрозділом – не менше ніж 20 м кв. відповідно.

   УЧАСТЬ В СРО КУА

   Компанія з управління активами отримує ліцензію КУА за поданням саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, яка об’єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

   ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ КУА

   Компанія з управління активами повинна мати при отриманні ліцензії КУА на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), які здійснюють діяльність з управління активами, а для провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами – не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу).

   ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА КУА

   Керівник та сертифіковані фахівці компанії з управління активами (у тому числі керівники та сертифіковані фахівці її відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, не можуть бути посадовими особами, сертифікованими фахівцями в іншому професійному учаснику фондового ринку.

   Керівник або виконуючий обов’язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів (крім банку), повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи на керівних посадах на фондовому ринку не менше одного року.

   ВИМОГИ ДО ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА КУА

   Головний бухгалтер професійного учасника фондового ринку повинен відповідати таким професійним вимогам:

   • Мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр).
   • Мати документ про підвищення кваліфікації шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за № 584/1609 (зі змінами). У разі відсутності такого документа у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера пройти підвищення кваліфікації. Проходити дане підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки.
   • Не мати непогашеної або незнятої судимості за злочини проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.
   • Мати стаж трудової діяльності на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох років в фінансовій установі або не менше п’яти років в будь-якій іншій установі.

   ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБОТИ

   Для початку роботи необхідно надати:

   1. Дані про засновників і кінцевих бенефіціарів.
   2. Дані про Приміщення (фізичну адресу, за якою буде знаходитися компанія).
   3. Дані про Керівника, Головному бухгалтера, Відповідальним за фінансовий моніторинг (може бути особі Директора / Головного бухгалтера): копію паспорта та ідентифікаційного, диплом, трудова книжка.
   4. Дані про персонал КУА.
   5. Планована назва Компанії.

   Консультація Безкоштовно!

   Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом!

    Отзывы БМГ, bmg

    Замовити послугу

    ЗАМОВИВШИ У НАС ПОСЛУГУ ВИ ОТРИМУЄТЕ

    01.  Консультування

    Допомагаємо, консультуємо і знаємо як вирішити поставлені завдання

    02.  Схему роботи

    Погоджуємо і даємо робочі інструменти для реалізації планів

    03.  Термін

    Важливий результат, а не процес. Терміни проговорюються на початку

    04.  Гарантію

    Беремося за виконання роботи, в якій впевнені, за результат відповідаємо

    Залиште Заявку!

    Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!

     ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

     Про Нас

     Ми знаємо, що для Вас важливий результат, а не процес. Більше 10 років роботи на ринку, більше 1000 успішно реалізованих проектів, ми знаємо як отримати потрібний результат в термін

     Досвід

     Досвід більше 10 років, понад 1000 успішних проектів по всій Україні

     Професіоналізм

     У нас працюють практикуючі фахівці з досвідом роботи від 5 років

     Гарантія

     Ми гарантуємо в договорі виконання того чи іншого проекту

     10

     Років досвіду

     100

     Відкритих компаній

     300

     Отриманних ліцензій

     1000

     Успішних проектів

     МИ ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ПРОЕКТАМИ

     Наші Клієнти

     клиенты бмг, dtek
     клиенты бмг, metinvest
     клиенты бмг, pokupon
     клиенты бмг, metal-yapi
     клиенты бмг, e-groshi
     клиенты бмг, e-rassrochka
     клиенты бмг, aeg
     клиенты бмг, райффайзен