Рассчитать стоимость разрешение/декларации на начало работ повышенной опасности

    1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас2. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху, утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.3. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах.4. Підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи.5. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.6. Виробництво піротехнічних виробів.7. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).8. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.9. Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти.10. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.11. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.12. Виробництво агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб, феросплавів, вогнетривів, хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива.13. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин.14. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин.15. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу, у тому числі: лісогосподарські, лісозаготівельні та лісотранспортні роботи на забруднених радіонуклідами територіях.16. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.17. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших небезпечних речовин, в тому числі радіоактивних.18. Плавильні, заливочні роботи і роботи з термообробки лиття.19. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.20. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.21. Роботи з ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин.22. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.23. Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.24. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.25. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі.26. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв’ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях.27. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.28. Роботи із збагачування корисних копалин, утворення і експлуатація відвалів гірничих порід, обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар’єрів, підземна геологорозвідка, геолого-маркшейдерські роботи.29. Ремонт гідротехнічних споруд, зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.30. Будівництво магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу.

    1. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.2. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.4. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.5. Водолазні роботи.6. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання.7. Сейсморозвідка.8. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.9. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.10. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.11. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення.12. Обслуговування лампових, обладнання лампової, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.13. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.14. Гранулювання доменного шлаку.15. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.16. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об’єктів у важкодосяжних і необжитих районах.17. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).18. Верхолазні роботи та промисловий альпінізм.19. Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.20. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.21. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів.22. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.23. Ручне виробництво скловиробів (видування), де існує контакт працівника із скломасою.24. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.