Рассчитать стоимость разрешение/декларации на начало работ повышенной опасности

1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, розподіл, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас.2. Вибухові роботи та роботи, пов'язані з використанням енергії вибуху.3. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.4. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.5. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.6. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним та зрідженим газом.7. Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб і феросплавів.8. Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин.9. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.10. Підземні та відкриті гірничі роботи.11. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.12. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.13. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.14. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.15. Газополум'яні роботи.16. Роботи із збагачування корисних копалин.

1. Устатковання, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас.2. Технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.3. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.4. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній, металургійній та коксохімічній галузях промисловості.5. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.6. Технологічне устатковання для хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної та поліграфічної галузей промисловості, целюлозно-паперового, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.7. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі.8. Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання).9. Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.10. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °C, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.11. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, підйомники та колиски для підіймання працівників.

1. Радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль.2. Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, грейферів, захватів).3. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.4. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.5. Роботи із застосуванням піротехнічних виробів.6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.7. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання.8. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).9. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.10. Водолазні роботи.11. Маркшейдерські роботи12. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.13. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.14. Роботи верхолазні та скелелазні.15. Роботи із збереження та переробки зерна.16. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.17. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.18. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.19. Зварювальні роботи.

1. Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря.2. Технологічне обладнання з переробки природного каменю.3. Ковальсько-пресове устатковання.4. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).5. Технологічні транспортні засоби.